perjantai 4. lokakuuta 2019

Elämänkatsomustiedon opettajien yhdistyksen nolo kannanotto oppikirjakohuun

Edellisessä kirjoituksessani käytiin läpi erästä varsin transideologisesti värittynyttä yläasteen elämänkatsomustiedon oppikirjaa. Kirjan tekijä Feto ry eli elämänkatsomustiedon opettajien yhdistys on ottanut kantaa kirjan aiheuttamaan kohuun. Tässä screencäppi kyseisestä kannanotosta sen varalta, että se poistetaan tai sitä muokataan (klikkaa isommaksi):


Noniin, käydäänpä nyt yhdessä tämä kannanotto läpi ja keskustellaan sen sisällöstä.

”Opetus ei ole puoluepolitiikkaa”

Sitten kuitenkin kyseinen oppikirja edustaa aivan selvästi tiettyä ideologiaa, jota ajavat nimenomaan tietyt poliittiset tahot.

”Elämänkatsomustiedon oppikirjassa Kompassi: 7–9 yläkoulun elämänkatsomustieto on kuva, jossa esiintyy yhdysvaltalainen Thomas Beatie silloisen puolisonsa kanssa. Beatie on transmies eli hänen sukupuolensa on korjattu naisesta mieheksi. Yhdysvalloissa sukupuolenkorjaus ei lain mukaan vaadi sterilointia. Vuonna 2008 Beatiesta tuli tiettävästi myös maailman ensimmäinen juridinen mies, joka on synnyttänyt lapsen. Kirjan kuvateksti toteaa: “Nykyään mieskin voi synnyttää.”

Tätä informaatiota ei kirjassa kuitenkaan mainita. Henkilö ei ole mies, hän on transmies. Nämä ovat kaksi eri asiaa. Transmies on biologinen nainen, joka kokee olevansa mies. Transmiehellä on naisen keho eli siten myös synnyttämiseen soveltuvat biologiset värkit. Biologisella miehellä ei synnytysvärkkejä ole, eikä hänelle niitä myöskään koskaan tule. Juridinen mies, joka on synnyttänyt, ei ole sama asia kuin että mies synnyttää. Kamoon nyt ihan oikeasti. Kyseinen tapaus ei ole esimerkki sen puolesta, että miehetkin voivat synnyttää.

”Kuvateksti pitää teknisesti ottaen paikkansa, mutta on ymmärrettävää, että se voidaan kokea provokatiiviseksi, koska sellaiseksi se oli tarkoitettukin. Elämänkatsomustiedon perusluonteeseen kuuluu keskustelun herättäminen.”

Seli seli.

”Näyttää kuitenkin siltä, että elämänkatsomustiedon luonnetta tuntematon ja sukupuolten moninaisuutta koskevasta keskustelusta tietämätön saattoi kokea kuvan teksteineen loukkaavaksi.”

Kyse ei ole siitä, että joku on ”loukkaantunut”, vaan siitä, että kirjassa puhutaan täyttä liibalaabaa, joka ei missään tapauksessa edusta neutraalia tiedettä, vaan tiettyä ideologiaa. Jos kyseinen kuva olisi ollut kirjassa siten, että asia olisi avattu niinkuin kannanoton alussa kirjoitettiin, tai jos kuvateksti olisi kuulunut esim. ”joidenkin näkemysten mukaan mieskin voi synnyttää”, ja lisäksi kirjassa olisi esitelty muitakin tapoja ymmärtää sukupuoli, niin kenelläkään ei olisi ollut minkään kanssa mitään ongelmaa. Mutta sen sijaan kirjassa esitellään sukupuoli vain siten kuin Seta aiheesta opettaa. Setan ideologia on nimenomaan SETAN IDEOLOGIA, ja kirjassa ei esitellä mitään vaihtoehtoisia näkemyksiä. Eli huomatkaa: jengillä ei ole ongelmaa sen kanssa, että Setankin näkemys kirjassa esitellään JOS se esitellään VAIN YHTENÄ näkemyksenä MONISTA näkemyksistä. Tässä maassa on uskonnon- ja maailmankuvan vapaus, siitä ei ole kukaan eri mieltä, ja tämä vapaus koskee myös setalaista maailmankuvaa. Ongelma on siinä, että kirja edustaa PELKKÄÄ SETALAISTA NÄKEMYSTÄ sukupuoliaiheeseen.

”Sen sijaan aiheen käsittely oppikirjassa tulee suoraan perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista. Kohdan “3.1 Perusopetuksen tehtävä” mukaan “[p]erusopetus kannustaa yhdenvertaisesti tyttöjä ja poikia eri oppiaineiden opinnoissa sekä lisää tietoa ja ymmärrystä sukupuolen moninaisuudesta.” Kohdassa “4.2 Toimintakulttuurin kehittämistä ohjaavat periaatteet” todetaan, että “Oppiva yhteisö edistää arvoillaan ja käytänteillään sukupuolten tasa-arvoa ja tukee oppilaita oman identiteetin rakentumisessa.” Elämänkatsomustiedon yläkoulun opetussuunnitelmassa mainitaan erikseen kohdassa “15.4.11 S2 Etiikan perusteita” seuraavasti: “Perehdytään sosiaalisessa mediassa ja muissa tiedotusvälineissä esiintyviin ajankohtaisiin kysymyksiin eettisestä näkökulmasta.” Lisäksi kohdassa “S3 Ihmisoikeudet ja kestävä tulevaisuus” lukee: “Perehdytään ihmisarvoon, ihmisoikeuksiin ja ihmisten väliseen yhdenvertaisuuteen[.]” (linkki, sivut 18, 28 ja 412)”

Mitäh? Eihän tuossa puhuttu transideologiasta ja sen sisällöstä yhtään mitään (ja hyvä niin). Miksi kyseistä sisältöä kirjassa siis on? Huomatkaa, että pelkkä transsukupuolisuudesta puhuminen ei ole transideologiaa ja kenelläkään ei ole mitään ongelmaa sen kanssa, että oppikirjoissa mainitaan transsukupuolisuus, homous tai mitkään muutkaan ilmiöt. Transideologiaa on se, että MITÄ ja MITEN esitetään, ja mitä esitetään totuutena. Olennaista on siis muotoilu, ja se, että mitä nostetaan esiin ja mitä jätetään mainitsematta. Kävin aiheen tarkemmin läpi edellisessä kirjoituksessani.

”Oppimateriaalien sisällöt pyrkivät usein herättämään lukijassa kysymyksiä ja reaktioita. Näiden pohjalta opetustilanteessa käydään aiheeseen liittyvää avointa keskustelua. Kyseessä olevassa tapauksessa luvussa pohditaan sukupuolen biologisia, psykologisia ja sosiaalisia ulottuvuuksia. Tätä taustaa vasten myös Beatien kuvateksti tulee ymmärrettäväksi: hän on juridisesti mies, vaikka hänellä onkin kohtu ja munasarjat. Lain edessä hän on siis mies, joka on synnyttänyt. Kuvateksti “nykyään mieskin voi synnyttää” ei sano tätä suoraan, mutta asiayhteyden perusteella on ilmeistä, että tarkoituksena on herätellä lukijaa pohtimaan luvuna aihetta eli sukupuolen eri ulottuvuuksia. Jokainen opiskelija on – ja tulee olla – vapaa muodostamaan aiheesta oma mielipiteensä.”

Seli seli.
Kirjan kyseinen luku ei ”pohdi” yhtään mitään, vaan referoi asiat setalaisen ideologian pohjalta. Kyseinen luku on ERITTÄIN yksipuolinen ja jättää etenkin mies- ja naissukupuolen biologiset/fysiologiset/psykologiset erot mainitsematta. Niinikään luku jättää mainitsematta, että sukupuoliroolit pohjautuvat biologiaan. Luku on kokonaan luettavissa (sekä kommenttini siihen) edellisessä bloggauksessani. Ja edelleen, kirjassa ei avata lainkaan sitä, että kyseinen ”synnyttävä mies” on nimenomaan LAIN EDESSÄ mies. Laki ja fyysinen todellisuus ovat kaksi täysin eri asiaa. Aihe kyllä sellaisenaan on soveltuva elämänkatsomustietoon nimenomaan pohdiskelevalta pohjalta. Aiheesta enemmän kirjoituksessani synnyttävistä miehistä.

”On totta, että esimerkiksi seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuoleen liittyvät kysymykset herättävät tunteita ja jakavat mielipiteitä. Tämä on täysin ymmärrettävää, ovathan ne hyvin henkilökohtaisia asioita. Seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuoleen liittyvistä eriävistä näkemyksistä ei kuitenkaan pidä tehdä poliittisia lyömäaseita. Jokaisella oppilaalla on oltava oikeus muodostaa niistä vapaasti oma informoitu näkemyksensä. Muuten ajaudumme kohti yhden totuuden yksinkertaistettua ja köyhää maailmaa, jossa opetuksen ammattilaisten perustellut pedagogiset valinnat pyritään sensuroimaan, jos ne eivät vastaa lukijan omaa maailmankuvaa.”

Mitäh?
Se, joka tässä sensuroi ja joka edustaa yhtä totuutta olette TE, KIRJAN TEKIJÄT. Nostatte kirjassa esiin VAIN TÄMÄN YHDEN näkemyksen ja jätätte kokonaan mainitsematta muut. Lisäksi ette kirjassa edes yritä nostattaa keskustelua synnyttävistä JURIDISISTA miehistä, vaan toteatte ykskantaan ”nykyään mieskin voi synnyttää”, mikä on täysin eri asia. Toistan: kenelläkään ei ole mitään ongelmaa sen kanssa, että oppikirjoissa käsitellään eri ilmiöitä, kuten transsukupuolisuutta tai homoutta. Sillä on merkitystä, että MITEN näitä käsitellään, mitä nostetaan esiin ja mistä vaietaan. Asiat voidaan esittää joko objektiivisesti tai asennoidusti. Tämä oppikirja on hyvin asennoitunut, ja SE ON SE ASIA, jonka kanssa ihmisillä on ongelma, ei itse aihe sinänsä. Naisen kehon omaava juridinen mies VOI synnyttää, siitä ei ole kukaan eri mieltä.

”Seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuoleen liittyvistä eriävistä näkemyksistä ei kuitenkaan pidä tehdä poliittisia lyömäaseita.” Mitä tämä edes tarkoittaa ja mihin tällä viitataan?

”Opettaja tai oppimateriaali ei voi kertoa, miltä jokaisesta opiskelijasta pitäisi tuntua, mikä on heidän seksuaalinen suuntautumisensa tai mitä heidän tulisi ajatella sukupuolen moninaisuudesta. Kuten muissakin kysymyksissä, opettaja esittelee aiheeseen liittyviä näkemyksiä, kysymyksiä ja ongelmia, ja antaa opiskelijalle eväitä muodostaa oma käsityksensä.”

Eipä tässä kirjassa esitellä muita näkökantoja kuin se setalainen.

”Erityisesti ihmistieteissä, jossa näkökulmien moninaisuus on suuri verrattuna luonnontieteisiin, jonkin yksittäisen näkökulman opettaminen ainoana oikeana totuutena olisi ongelmallista.”

No miksi sitten itse teette niin?

”Opettajan tehtävä ei ole kertoa opiskelijalle esimerkiksi, millaista talouspolitiikkaa tai uskontoa hänen tulisi kannattaa.”

Onko joku väittänyt, että olisi? Miksi tämä nostetaan kannanotossa esiin ylipäätään?

”Suomen kouluissa annettava opetus ei lähtökohtaisesti seuraa mitään tiettyä poliittista ideologiaa. Opettaja ei siis pyri tekemään kenestäkään oikeistolaista tai vasemmistolaista, liberaalia tai konservatiivia, ei punavihreää eikä sinivalkoista.”

Kyllä se tietty poliittinen ideologia nyt vaan haisee tänne asti…

”Opetuksen sisällön sanelevat lait ja valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet. Opettajan ja oppikirjailijan tehtävä on antaa opetussuunnitelman sisältöjen ja arvopohjan mukaista opetusta käyttäen työkaluinaan pedagogista asiantuntijuutta ja oman oppiainesisällön hallintaa.”

Hyvin jännästi olette opetussuunnitelman sisällön tulkinneet (lue: oman poliittisen ideologianne läpi).

”Suomen koulumenestys perustuu merkittävissä määrin opettajien vahvaan autonomiaan, joka ei ole alisteinen kulloinkin vallassa oleville poliittisille näkemyksille.”

HAHHAHHAA! Katsotaan, kauanko Suomen koulumenestys jatkuu, jos kaltaisenne opettajat huseeraavat siellä jatkossakin. Opettajan vahva autonominen asema tulee edukseen juuri silloin, kun poliitikot yrittävät painostaa jotakin tiettyä näkemystä kouluihin, mutta opettaja pistää hanttiin. Nytpä te itse opettajat juurikin opetatte tiettyjä poliittisia näkemyksiä. Käytätte opettajan autonomista asemaa opettaaksenne asioita, joita opetussuunnitelma ei edellytä opettamaan ajaaksenne tiettyä maailmankuvaa oppilaille.

”Opetussuunnitelman arvoperusta korostaa ihmisyyttä, sivistystä, tasa-arvoa ja demokratiaa. Opetuksen lähtökohtia ovat kaikkien ihmisten yhdenvertaisuus, kriittinen ajattelu, ihmisarvon loukkaamattomuus sekä katsomuksellinen ja puoluepoliittinen sitoutumattomuus. Tällaisia arvoja on jokaisen opettajan ammatissaan edistettävä.”

Hienoja periaatteita. Menkää nyt siis ja edistäkää niitä.

”Oppimateriaalien sisältöjen alistaminen puoluepolitiikalle avaisi ovet propagandalle.”

On avannut jo, ja propagandisteja olette te itse. Aika paksua tulla julkisesti selittelemään tuollaisia, kun olette jo jääneet kiinni housut kintuissa.

”Sen sijaan että yritettäisiin herättää opiskelijoissa kysymyksiä, kriittistä ajattelua ja antaa eväitä omien perusteltujen mielipiteiden muodostamiselle, poliittinen ohjaus kertoisi kulloinkin vallassa olevien puolueiden näkökulman totuutena. Näin ei onneksi ole, eikä se ole tulevaisuudessakaan oikea tie Suomen koululaitokselle.”

Paitsi, että on jo. Olet(te) poliittisessa ohjauksessa edustaessasi(/nne) tiettyä maailmankuvaa siten, että et(te) ole siitä ilmiselvästi itse lainkaan tietoinen(/sia). Ota jo se pää pois perseestäsi. Tuo on tosi noloa.

Tästä koko kannanotosta paistaa tietynlainen asenteellisuus, sekä myös jonkintasoinen väärinymmärrys siitä, että MIKSI kirja aiheutti kohua ja MISTÄ ihmiset ovat suivaantuneet. Kantaa asiaan on ottanut esimerkiksi Perussuomalaisten kansanedustaja Mauri Peltokangas tässä Facebook-videossaan ja kyllä jokaiselle terveellä järjellä varustetulle normaalille ihmiselle käy selväksi, että MIKÄ on Peltokankaan mielestä ”paskaa” ja miksi tämä oppikirja pitäisi heivata ”helvettiin”. Paskaa ei ole transsukupuolisten olemassaolo ja sen maininta oppikirjoissa, vaan väite siitä, että miessukupuolta edustava ihminen voi synnyttää (transmies eli biologinen nainen eli JURIDINEN mies sen sijaan kyllä voi, mutta se on ERI ASIA kuin biologinen mies). Olen äimän käkenä siitä, että MIKSI sukupuoleen liittyvät eri ulottuvuudet ovat nykyihmisille niin kauhean vaikeaa ja miksi tästä aiheesta syntyy liian helposti ja aivan täysin yrittämättä aivan typeriä väärinymmärryksiä, kun keskustelun eri osapuolet puhuvat jo lähtökohtaisesti eri asiasta, mutta eivät ymmärrä sitä itse. Erityisen huolestuttavaa tästä tekee se, että Feto ry on filosofian ja elämänkatsomustiedon OPETTAJIEN järjestö, ja myöskin kirjat tekijät ovat korkeasti koulutettuja ihmisiä, joiden PITÄISI olla kykeneviä syvälliseen, objektiiviseen ajatteluun sekä analysointiin. Jaakko Lindfors, yksi kirjan tekijöistä, on itse kaksinkertainen maisteri (tosin myös Turun Vasemmistoliiton puheenjohtaja, hmm…), mutta hänen Mauri Peltokankaalle tekemänsä vastausvideo on suoraan sanoen myötähäpeää herättävä.

Esittelen, määrittelen ja analysoin sukupuolen eri ulottuvuudet tässä aiemmassa kirjoituksessani.

Vielä lopuksi huomauttaisin siitä, että käsitys, jonka mukaan mies EI VOI synnyttää, ei ole konservatiivinen, eikä siten konservatiivisuutta. Se on pelkkää kiistattoman fysiologisen todellisuuden tunnustamista todeksi, ja on siten ei-ideologinen näkemys. Se, että ihmislajilla vain naissukupuolen yksilö synnyttää, on kiistaton tosiasia samaan tapaan kuin se, että painovoima on olemassa ja kuu ei ole juustoa.

54 kommenttia:

 1. Mutta eikö koko meidän arkielämä ja kirjallisuus ole suurelta osin sitä hetero- ja cis-normatiivista elämää? Muuta harvemmin näkee ja kokee, ja siksi siitä pitää erikseen kertoa.

  VastaaPoista
 2. Kukaan ei ole edelleenkään sanonut, että asioista ja ilmiöistä ei saisi kertoa tai keskustella. Kuten jo tekstissä totesin.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Joo, ymmärsin. Yritin vain esittää yhden mahdollisen selityksen sille, miksi vain tämä näkemys kirjassa esitetään.

   Poista
 3. Se olisi hyvin merkillinen asenne, sillä valtaosa kaikista ihmisistä, siis myös valtaosa oppilaista, on cisheteroita.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Ok eli et ymmärtänyt mitä tarkoitin. Noh, ei se mitään.

   Poista
  2. Tarkoititko Anne M sitä, että kun aina on opetettu tätä ns. cishet-normatiivista näkemystä, niin nyt on sen vuoro, että opetetaan pelkkä transnäkökulma?

   olet muuten ihan oikeassa. kyllä nyt on sen vuoro todellakin.

   minun mielestä muuten on ihan tylsää, että aina (tähän sukupuolisekoiluun saakka) on koulussa opetettu kulloiseenkin tieteelliseen tietoon mahdollisimman hyvin perustuvia näkemyksiä. kyllä nyt olisi skientologisen maailmankatsomuksen vuoro. kaikki, mikä ei ole skientologian oppien kanssa linjassa, on poistettava koulusta. koska skientologia on totuus. sen ovat rautaiset ammattilaiset todenneet.

   skientologia on aivan yhtä pätevä ja tieteeseen perustuva maailmankuva kuin tämä gender-ideologia.

   Poista
 4. Jos haluat, että ihmiset ymmärtävät sinua, niin puhu selkeämmin.

  VastaaPoista
 5. "Sitten kuitenkin kyseinen oppikirja edustaa aivan selvästi tiettyä ideologiaa, jota ajavat nimenomaan tietyt poliittiset tahot"

  Aika hauska läppä että "kaikki paitsi ps:t ja kd:t" = "tietyt poliittiset tahot".

  "Se on pelkkää kiistattoman fysiologisen todellisuuden tunnustamista todeksi, ja on siten ei-ideologinen näkemys"

  Kuten sun edellisessä blogauksessa selitin niin kaikki tunnustaa fysiologisen todellisuuden todeksi (esim että kuvan miehellä on kohtu ja munasarjat). Sara ja anonyymi ei pystyneet selittämään että miten joku ei muka tunnusta, ja itse vetosit johonkin ihme maailmankatsomuseroon.

  Siis yritetään uudelleen: kuka muka kiistää fysiologisen todellisuuden ja millä tavalla?

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Yritin silloin selittää että sukupuolikromosomeilla on tekemistä sukupuolen kanssa. Siis liittyvät sukupuoleen, joka on biologinen ja fysiologinen tosiasia. Tämä kielletään.

   Poista
  2. Ei kielletä. Kaikki myöntää että kromosomeilla on tekemistä sukupuolen kanssa. Kaikki vähän perehtyneemmät myöntää myös sen että kromosomit ei määrää sukupuolta ehdottomasti vaikka transsukupuoliset unohdettaisiinkin hetkeksi. Olisi tosi omituista kielenkäyttöä sanoa että vaikka tanssija Laura Allonen olisi mies.

   Poista
  3. Eli mitä tekemistä kromosomeilla on sukupuolen kanssa jos ne eivät määrää sukupuolta?

   Poista
  4. Etkö muka tiedä?

   Poista
  5. Katsoin tuon Alfa-TV:n ohjelman, jossa Sametti oli mukana. Ohjelmaa varten haastateltiin myös Linforsia, joka vastasi Peltokankaan vlogiin. Hän väitti että sukupuolenkorjauksen läpikäynyt transmies on biologinen mies. Hän toisti sen vielä moneen kertaan, elikä kyseessä ei ole mikään vahingossa sanottu väite. Tässä linkki ohjelmaan. Lindforsin haastattelu alkaa kohdasta 18:55.
   http://www.permanto.fi/fi/web/alfatv/player/vod?assetId=34971396

   Poista
  6. Anonyymi, tiedän. Voisitko vastata kysymyksern, ihan omin sanoin.

   Poista
  7. Jos ollaan samassa maassa koulut käyty niin tuskin meillä mitään isoa erimielisyyttä tässä on.

   Onko tuo Allonen sinusta mies?

   https://www.menaiset.fi/artikkeli/ajankohtaista/ihmiset/tanssija-laura-allonen-kertoo-instagramissa-intersukupuolisuudestaan

   Poista
  8. Hei anonyymi, mitä sinusta siis pitäisi tarkalleen sanoa, että kieltäisi sukupuolen biologian? kun nyt vaikka tämä Jaakko Lindfors sanoo, että "biologisesti transmies on mies". Kuitenkin transmiehillä on ne xx-kromosomit. Mitä muuta tämä on, kuin biologian kieltämistä? Ja intersukupuolisuus ei tosiaan liity aiheeseen nyt mitenkään.

   Englannissa eräs nainen laittoi tienvarsimainoksen, jossa oli sanakirjamääritelmä sanalle woman. Noun; adult human female. Tämä poistettiin poliisin toimesta, sillä paikallisille transuille tuli henkisiä pipejä siitä, että joku kehtasi väittää, että naiseudella ja biologialla olisi tekemistä keskenään. eikö tämäkään ole sukupuolen biologian kieltämistä? näitä esimerkkejä on kyllä millä mitalla tahansa. Mutta niitä on sulle näköjään turha antaa, kun olet päättänyt, että kukaan ei niin väitä. Anna toki esimerkki mikä sinun mielestäsi olisi sen kieltämistä, että sukupuoli ei olisi sidoksissa biologiaan, ja voidaan jatkaa "keskustelua" (enemmänhän tämä on jotain typerää vänkäämistä, suren tätä omaa alennustilaani kun käytän edes nämä muutamat minuutit tähän. onnittelut, että sait minut tuhlaamaan ainoaa elämääni turhaan vääntämiseen.)

   Poista
  9. "Sukupuolen biologian?" Mä olen koko ajan puhunut siitä että joku kiistää jonkun biologisen tosiasian. Se tarkoittaa että kiistää jonkun biologisen tosiasian. Ei ole kauhean vaikea asia tämä.

   Ei-trollien kesken keskustelu menisi näin:
   - Transmiehet on biologisesti miehiä.
   - No huhhuh, tarkoitatko että heillä on toimivat kivekset ja Y-kromosomi ja että he voi synnyttää ilman kohtua?
   - En tietenkään (huom jos vastaus olisi joo, niin se olisi sitä tosiasioiden kiistämistä) vaan ekaksi että he identifioituu miehiksi, ja toiseksi että hoidot on tässä tapauksessa vaikuttaneet niin että lihaksisto, rasva, äänielimet, karvoitus ja kaikki mihin testot vaikuttaa vastaa pikemminkin cismiehen kuin cisnaisen vastaavia, ja kolmanneksi että on lapsellista lällättää että olet muuten biologinen nainen jos tarkoitus on vaan provosoida ja loukata.
   - Ai sitä sä tarkoitit, sitten me joo ollaan samaa mieltä asioista.

   Sulla on puurot ja vellit pahasti sekaisin jos et tajua eroa biologian ja suomen/englannin kielen semantiikan välillä.

   Missäs olen muka väittänyt että sukupuoli ei olisi sidoksissa biologiaan? Onhan se, ei vaan sataprosenttisen yksiselitteisesti.

   Poista
 6. Katsoin tuon Alfa-TV:n teemaohjelman "voiko mies synnyttää". Siinä ei kukaan keskustelijoista tuonut mitään uutta. Peltokangas pystyi yllättävän rauhalliseen kommentointiin, poiketen hänen vlogauksiensa paasauksesta. Siihen myös kiinnitin huomiota, ettei opetushallituksen edustaja sanonut todellisuudessa mitään, vaan toisti ikäänkuin jotakin aikaisemmin sovittua tyhjänpäiväistä lausumaa.

  VastaaPoista
 7. Jengi ei välttämättä suoraan kiellä biologisen todellisuuden olemassaoloa, mutta kieltää kylläkin sen merkityksen aivan kokonaan. Olen monta kertaa nähnyt jonkun sanovan, että transnainen/mies on OIKEA nainen/mies. Esimerkiksi transaktivisti Jazz Jennings tässä videossa. Tässä kirjoituksessani käydään läpi lisää esimerkkejä. Puheenaiheena olevan oppikirjan yksi kirjoittaja Jaakko Lindfors on haastattelussa sanonut, että transmies ja cismies ovat sama asia ja transhoidot tekevät transmiehestä biologisen miehen.

  Minä olen käynyt nuo hoidot läpi. Olenko siis biologinen mies?

  Eli: biologian olemassaolo kielletään kyllä.

  VastaaPoista
 8. "Jengi ei välttämättä suoraan kiellä biologisen todellisuuden olemassaoloa, mutta kieltää kylläkin sen merkityksen aivan kokonaan"

  No niin, eli ei kiellä. Mies vain tarkoittaa useimpien kielenkäytössä jotain muuta kuin "tyyppi jolla on penis, kivekset ja Y-kromosomi" niin kuin on tietysti aina tarkoittanut. Kukaan ei väitä että kromosomit tai sukusoluja ja hormoneja tuottavat sukuelimet vaihtuisivat. Kaikki ovat samaa mieltä siitä että kattavasti hoidot läpikäyneet transtyypit ei tuota mitään sukusoluja ja heidän hormonitasonsa on muuttuneet lääkityksen ansiosta mutta kromosomit ei.

  Niin että jos lopettaisit(te) sen "kiistävät biologisen todellisuuden" olkiukkoilun? "Tarkoittavat sanalla mies eri asiaa kuin minä" olisi rehellisempi vaikkei varmaan toimikaan demonisoinnissa yhtä hyvin.

  VastaaPoista
 9. Jos tyyppi väittää, että transnainen on ihan tavallinen nainen, ja että transhoidot tekevät transmiehestä biologisen miehen, niin silloin on kyse jostain paljon isommasta. Ja siihen tulee puuttua. Kyse ei ole enää pelkästä kielellisestä kikkailusta tai määrittelyeroista.

  Vaikka määrittelyero on jo itsessään ihan tarpeeksi paha. Käsitteelle "biologinen mies" on olemassa yksiselitteinen merkitys. Kukaan transmies ei ole biologinen mies.

  VastaaPoista
 10. "transnainen on ihan tavallinen nainen, ja että transhoidot tekevät transmiehestä biologisen miehen"

  No useimmat transnaiset on kyllä suht tavallisia naisia. Sen sijaan transmiehet vastaa biologisia miehiä lähinnä hormonitasojen ja yleisen olemuksen suhteen alapää pois lukien.

  "Ja siihen tulee puuttua. Kyse ei ole enää pelkästä kielellisestä kikkailusta tai määrittelyeroista"

  Miksi siihen tulee puuttua? Mistä muusta on kyse kuin määrittelyerosta?

  "Käsitteelle "biologinen mies" on olemassa yksiselitteinen merkitys"

  Mikä se on? Ja kuka ylimalkaan puhuu "biologisista miehistä"? (Käsite on siksikin hassu kun sittenhän transmiehet olisi "ei-biologisia miehiä" vaikka biologisiahan hekin ovat paitsi jos mieli on skannattu supertietokoneelle tms.)

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Nimenomaan sukupuolten biologinen ero on kaikkein helpoin rajata muista sukupuolta luokittelevista asioista. Biologinen ero on saatu hedelmöittymisen hetkellä. Biologinen sukupuoli on tunnistettavissa DNA:sta 99.99% tapauksista. Sitä ei voi muuttaa millään. Lähtökohtaisesti biologinen sukupuoli määrittelee jaon miehiin ja naisiin myös psykologisesti ja sosiaalisesti. Useimmat biologiset miehet ja naiset myös kokevat kuuluvansa omaan sukupuoleensa ja myös käyttäytyvät mies- tai naistyypillisesti. Suunnilleen samat erot on löydettävissä aikakaudesta ja kulttuurista riippumatta.

   Poista
 11. (Ja täsmennyksenä että tietty vasraavasti transmiehet on enimmäkseen tavallisia miehiä ja trans- ja cisnaisilla on tiettyjä eroja)

  VastaaPoista
 12. Transnaiset ja transmiehet ovat biologisesti eri sukupuolta kuin jona esiintyvät, ja heidän nykyinen ilmiasunsa on kokonaan aikaansaatu keinotekoisesti lääketieteellisellä väliintulolla.

  Se ei ole tavallista tai luonnollista nähnytkään.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. "heidän nykyinen ilmiasunsa on kokonaan aikaansaatu keinotekoisesti lääketieteellisellä väliintulolla"

   Ai niin kuin ihon ja silmien ja hiusten väri?

   Kyllä ne geenit transitioituvillakin määrää sen että minkäkokoiset tissit tulee, kasvaako partaa, kaljuuntuuko jne.

   Miten vastaat noihin mun kysymyksiin?

   Poista
 13. Useimmilla ihmisillä ei ole oikeaa tietoa mitä sukupuoli tarkoittaa. Kannattaa tutustua Osmo Tammisalon kirjoituksiin, jossa hän selittää asian maallikonkin käsitettäväksi. Tässä kirjoituksia hakusanoilla "biologinen sukupuoli"

  http://ihmisluonto.blogspot.com/search?q=biologinen+sukupuoli

  VastaaPoista
 14. Anonyymi, sulla menee biologinen ja sosiaalinen sukupuoli sekaisin. Kirjoitan aiheesta täällä.

  Tuo Allonen on intersukupuolinen. Se on eri asia kuin trans.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. "Anonyymi, sulla menee biologinen ja sosiaalinen sukupuoli sekaisin"

   Ei mene, tiedän eron. Millä perusteella väität noin?

   "Tuo Allonen on intersukupuolinen. Se on eri asia kuin trans."

   Tiedän kuule tämänkin. Esimerkki oli vastaus Saralle jonka käsitin väittäneen että kromosomit määrää sukupuolen poikkeuksetta.

   Poista
  2. Esitin sinulle kysymyksen kromosomeihin liittyen, kun sanoit että niillä on "jotain tekemistä sukupuolen kanssa". (Intersukupuolisten olemassaoloa ei edelleenkään kielletä. Ja se on eri asia kuin transsukupuolinen.)

   Minua kiinnostaisi nyt tietää että mikä sinun mielestäsi on "mies". Kun sanot että ihmiset tarkoittavat sillä eri asioita.

   Käsite "mies" on tarkoittanut juuri tiettyjä biologisia ominaisuuksia omaavia ihmisiä. Jos sukupuoli on "kokemus", miten kukaan voi olla "samaa sukupuolta" kenenkään kanssa?

   Yksi mikä myös ihmetyttää on se, että transsukupuolisuus määritellään aina siten, että "sukupuoli-identiteetti on eri kuin syntymässä määritelty sukupuoli"?

   Mitä transsukupuolisuus tarkoittaa ilman että se ripustetaan tuohon "syntymässä määritelsyyn sukupuoleen", joka tapahtuu aina biologisten tunnisteiden perusteella.

   Poista
  3. "Ja se on eri asia kuin transsukupuolinen"

   Miksi jokainen erikseen haluaa kertoa tän itsestäänselvyyden? On on eri asia. Mutta vaikka unohdettaisiin transsukupuoliset (kuten sanoin ihan aluksi) niin intersukupuoliset (tietynlaiset) osoittaa sen ettei kromosomit yksiselitteisesti määrittele sukupuolta.

   "Jos sukupuoli on "kokemus", miten kukaan voi olla "samaa sukupuolta" kenenkään kanssa"

   Pitääkö oikeasti kysyä...? Miten kaksi ihmistä voi olla molemmat onnellisia kun onnellisuus on vaan kokemus?

   "Yksi mikä myös ihmetyttää on se"

   Mikäs siinä nyt niin ihmetyttää.

   Poista
  4. Onhan teille tuttu brittiläisen Clare Grahamin blogi? Hän siis intersukupuolinen nainen.

   https://mrkhvoice.com/

   Poista
  5. "Miten kaksi ihmistä voi olla molemmat onnellisia kun onnellisuus on vaan kokemus?"

   -Ja tämä on sinusta ihan toimiva rinnastus?

   Onnellisuus on tunnetila ja adjektiivi. Ja sille on olemassa tietyt tunnisteet, tekijät, joiden perusteella henkilö itse, ja toiset ihmiset, voivat olettaa ihmisen olevan ns onnellinen.

   Mutta mitä on sukupuoli, "nainen" tai "mies" kokemuksena? Se vain on, niinkö?

   Poista
  6. "Ja tämä on sinusta ihan toimiva rinnastus?"

   Selvästi oli :)

   "Onnellisuus on tunnetila ja adjektiivi"

   Ei taida suomen kieli olla vahvin puolesi? Yritätkö sanoa että onnellisuus ei olisi kokemus ja siksi rinnastus ei toimisi vai mitä ihmettä? Onko jotenkin käsitteellisesti mahdotonta että monella ihmisellä olisi sama kokemus (siinä määrin että voi käyttää samaa sanaa)? Mitkä on ne "tekijät" joiden perusteella sä "voit olettaa olevasi ns onnellinen"? Mä vain tunnen sen.

   Uskomattoman koukeroiseen ajatteluun ihminen näyttää kyllä pystyvän..

   Poista
  7. "Yritätkö sanoa että onnellisuus ei olisi kokemus ja siksi rinnastus ei toimisi vai mitä ihmettä?"


   -Onnellisuus on tunnetila, joka on kuvattavissa ja visuaalisesti ilmennettävissä. Lapsi osaa piirtää "onnellisen ihmisen" ja "surullisen ihmisen". Näitä ei voi vaihtaa keskenään ilman että merkitys muuttuu tai mitätöityy.

   Sana "onnellisuus" on olemassa, koska on tietyt tunnisteet, jotka tarkoittavat "onnellisuutta". Se ei voi tarkoittaa mitä tahansa. Onnellista ihmistä kuvaava piirustus ei ole sellainen, jossa on itku silmässä. Onnellisuus ei ole tunne, jossa ihminen on haluton elämään, masentunut ja itkuinen.

   Eli jos olet onnellinen, kyse on enemmästä kuin että "vain tunnet sen".

   Eli koska on tietyt kriteerit ja rajoitteet sanan merkityksessä, sana merkitsee ylipäätään jotain, ja siksi sana on olemassa. (Suomen kieltä ja sanataidetta opiskeltu muutama vuosi.)

   Käsitteet "nainen" ja "mies" ovat syntyneet biologisten tunnisteiden kautta ja tarkoittavat biologisia tunnisteita. (Joihin on sitten liitetty tiettyjä käytös- ja olemus-oletuksia. )

   Kokemustasolla olisi otettava käyttöön jokin aivan muu termi, jolla on sitten omat kokemustasoiset kriteerinsä ja tunnistettavuutensa kokemustasolla. Jos sukupuolen sanotaan ja väitetään olevan kokemus.

   Oikeasti, jos sukupuolen väitetään olevan "kokemus", eikä tarkoita ihmisen fyysistä, lisääntymisbiologista olemusta, eikä tietynlaista käytöstä, pukeutumistapaa jne. voi minusta kysyä millä perusteella sukupuoli on ylipäätään olemassa. Onko sanalla merkitystä?

   "Samaa kokemusta" sukupuolen suhteen ei voi todentaa, ei verrata, ei tietää millään lailla.

   Mutta turha kai tätä on yrittää selittää... Gender-ideologia tulee kaatumaan omaan järjettömyyteensä. Mutta sitä ei voi tietää kauanko siihen menee...

   Poista
  8. "visuaalisesti ilmennettävissä"

   Nyt lähtee todella laukalle! Ja pois asiasta, mutta pakko kysyä: etkö todella osaa sanoa onnellisuudelle (se on muuten substantiivi) mitään muuta kriteeriä kuin sen että lapsi piirtää onnellisen ihmisen niin että suu on kuin U? Etkö voi kokea olevasi onnellinen jos ei ole kukaan piirtämässä? Onko onnellisuus vain elämänhaluttomuuden puutetta?

   Mutta jos määrittelyyn riittää sen kertominen että mitä asia ei ole, niin ok: miehenä oleminen on kokemus jossa ihminen ei ole nainen. ainakaan yleensä ;)

   "Kokemustasolla olisi otettava käyttöön jokin aivan muu termi, jolla on sitten omat kokemustasoiset kriteerinsä ja tunnistettavuutensa kokemustasolla"

   Miksi ihmeessä kun nykyiset termit toimii hyvin.

   Poista
  9. "etkö todella osaa sanoa onnellisuudelle (se on muuten substantiivi) mitään muuta kriteeriä kuin sen että lapsi piirtää onnellisen ihmisen niin että suu on kuin U?"


   -Osaan tietenkin. Se oli yksi esimerkki, joka osoittaa, että sana "onnellinen" tarkoittaa jotain. Eikä jokainen voi ilman mitään yleisiä sanan merkitykseen liittyviä kriteerejä, tai vertailupohjaa päättää mitä se tarkoittaa.

   "Etkö voi kokea olevasi onnellinen jos ei ole kukaan piirtämässä?"

   -Voin. Edelleen, vain esimerkki.


   "Onko onnellisuus vain elämänhaluttomuuden puutetta?"

   -"Onnellisuuden" käsitteellä on filosofisia ulottuvuuksia, mutta sillä voi olla niitä siltä pohjalta, että sanalla on ylipäätään yleisesti ymmärretty merkitys.

   Kuka tietää millainen "naiseuden kokemuksen" pitäisi olla? Minä en ainakaan tiedä. Mutta alkuperäisessä merkityksessään sana "nainen" tarkoittaa lisääntymisbiologisia ominaisuuksia, kuten mieskin. Fyysistä todellisuutta.

   Näin tulee ehdottomasti opettaa myös lapsille, eikä rohkaista tunnustelemaan, että mikä se oma "sukupuolen kokemus" on.

   Mutta en taida jaksaa enää tätä vääntöä. Ylipäätään tätä sukupuolen "uutta merkitystä" ei ole ajateltu ihan loppuun asti, ja siksui gender-ideologian sisälläkin on ristiriitaisia ja toistensa kanssa riiteleviä väitteitä. Ja epämääräistä sanojen ja käsitteiden pyörittelyä. Malliesimerkin saa Setan "sateenkaarisanastosta".

   Poista
  10. "Osaan tietenkin"

   Mutta jostain syystä et sano.

   "sanalla on ylipäätään yleisesti ymmärretty merkitys"

   Kyselehän ihmisiltä tietävätkö he mitä tarkoittaa "mies" (tai nainen). Kyllä tietävät.

   "Minä en ainakaan tiedä"

   Ei se mitään. Sitten voit ajatella toisella lailla: transihmisillä on perustavanlaatuinen ahdistus ja paha olo kun heidät tulkitaan ja heitä kohdellaan sen ei-toivotun sukupuolen edustajana. Ja hyvä tai neutraali olo kun hoitojen jälkeen ei enää kohdella.

   "Mutta alkuperäisessä merkityksessään"

   Alkuperäisessä merkityksessään nainen oli halventava sana ja neutraali sana oli vaimo.. Sanat ja merkitykset muuttuu. Reilu sata vuotta sitten kukaan ei tietenkään määritellyt naista kromosomien tai sukusolujen mukaan eikä muutenkaan "biologiset tunnisteet" niin olennaisia olleet. Esim kuningatar Kristiinan sukupuoli mietitytti aikalaisia niin paljon että hän itse joutui saattamaan tiedoksi että on nainen eikä mies tai jokin muu, vaikka fyysisesti hänessä ei ollut mitään erikoista.

   "eikä rohkaista tunnustelemaan"

   Missä rohkaistaan?

   Poista
  11. "Kysy ihmisiltä?" Etkö huomaa miten käsitteet nimenomaan on sotkettu, eikä ainakaa Setan sateenkaarisanastossa tiedetä mitä tarkoittaa "mies" tai "nainen". Siellä ei edes väitetä mitään eikä esitetä määritelmää. Kai olet tietoinen mitä siellä lukee? Nimenomaan se miten tähän asti on tiedetty miehen ja naisen määritelmät, on tehty tyhjäksi ja hämäräksi. Sukupuolelle ei myöskään ole enää setalaisittain selkeää määritelmää. Mutta jos asia on sinulle selvä voinet vähän avata mitä sukupuoli oikeastaan tämän uuden "oivalluksen" mukaa oikeastaan on.

   Poista
  12. "Siellä ei edes väitetä mitään eikä esitetä määritelmää."

   Turha sitten valittaa että siellä olisi joku virheellinen väite tai hämärä tai tyhjänpäiväinen määritelmä.

   Poista
  13. No tarkennetasn: väitteitä esitetään mutta kohdissa "mies" ja "nainen" ei oikeastasn edes sanota yhtään mitään. Mutta mitäpä mieltä olet setan "sukupuolen" määritelmästä? Ihan järkevää?

   Poista
  14. Korjaus: Setan sateenkaarisanastossa ei olekaan ainakaan enää sukupuolen "määritelmää". Liekö päivitetty pois...

   https://seta.fi/sateenkaaritieto/sateenkaarisanasto/

   Poista
 15. "Olen äimän käkenä siitä, että MIKSI sukupuoleen liittyvät eri ulottuvuudet ovat nykyihmisille niin kauhean vaikeaa ja miksi tästä aiheesta syntyy liian helposti ja aivan täysin yrittämättä aivan typeriä väärinymmärryksiä"

  No sanopa. Jos kirjassa sanotaan että nykyään mies voi synnyttää, niin miten joku voi olla muka tajuamatta että sillä EI tarkoiteta esim. "Nykyään sellainenkin ihminen voi synnyttää jolla on pippeli".

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Aikuinen ihminen, jolla on pippeli = mies. Joten "mies voi synnyttää" = aikuinen ihminen, jolla on pippeli, voi synnyttää.

   lopettakaa nyt jo tämä että yritätte väen vänkään muuttaa sanojen tarkoitusta. valitettavasti nämä sanat ovat vain transsekoilijoille näitä ideologisia hörhöilyitä, kaikille muille ne tarkoittavat ihan fyysistä todellisuutta.

   Poista
  2. "Aikuinen ihminen, jolla on pippeli = mies"

   Ei kukaan etkä sä itsekään määrittele miestä noin. Muutenhan pitäisit leikkauksessa käyneitä transnaisia ihan ongelmitta biologisina naisina.

   Poista
  3. Kyllä mä itse asiassa määrittelen. Ei tuosta seuraa se, että henkilö jolla ei ole pippeliä = nainen.

   Poista
  4. "Kyllä mä itse asiassa määrittelen"

   Ok, olet joka tapauksessa näitä jotka ei tunnista kenenkään sukupuolta jos ei näe pippelitilannetta.

   Poista
  5. "Ok, olet joka tapauksessa näitä jotka ei tunnista kenenkään sukupuolta jos ei näe pippelitilannetta."

   No nyt pärähti niin kovaa argumentaatiota, että päätä huimaa.

   Sukupuoli on evoluution myötä kehittynyt suvullisesti lisääntyvien lajien ominaisuus. Sukupuolen tunnistaa jo pieni lapsikin salamannopeasti lajitovereiltaan hyvin pienistä, hienovaraisista vihjeistä. Epäilemättä melko hyvin läpimeneviä transuja on olemassa, mutta väittäisin että yli 99% ihmisistä kohdalla sen housujen sisällön tietää ihan muuta olemusta katsomalla. Katsos, jos on pippeli, niin siitä seuraa monenlaisia asioita (jos on käynyt läpi puberteetin): yleensä leveähköt hartiat, kasvoissa tiettyä kulmikkuutta, aataminomena, isommat kädet, matalampi ääni jne. Transitioituneet naiset ovat lähinnä pieniä eunukkeja, feminiinisen (hintahtavan?) oloisia miehiä. Transitioituneista miehistä en edes aloita. Sellaisia hupsunhauskoja mekkoleikkibabyja. Voin vain kuvitella esimerkiksi tämän Helsingin yliopistoiskun suunnittelijajäbän fiilikset, kun hän on saapunut ihanan, hehkeän "naisen" Nita-Mintun kämpille. Ai että. Juuri sellainen ihana neito joita jihadisteille on paratiisissa luvassa enemmän kuin mies osaa laskea. Tämä heppu ei jihadisti ollut vaan luuli saavansa palkintonsa jo tässä maailmassa. Mikähän oli pettymyksen ja vitutuksen taso, kun tajusi tilanteen möreä-äänisen Nitan tullessa vastaan? :'D Mutta yksiselitteisesti: naisena läpimenevä mies on jokin ihmeellinen fantasia joka miestransuilla on, ja joka on muille pelkkä suuren suuri vitsi. En yhtään ihmettele, että miestransut kokevat olonsa niin uhatuksi (esim. lesboihin kohdistetaan väkivaltaa jos he kieltäytyvät näitä mekkosankareita hyväksymästä lesboiksi) jos joku kyseenalaistaa heidän naiseutensa. Koska he itsekin tietävät olevansa pelkkiä vitsejä ja fetisisti-friikkejä.

   Poista
  6. Ok, trollaus on hauska harrastus :) Sellainen info vain että ei testot ketään kutista. 175-senttinen transmies on 175-senttinen hoitojen jälkeenkin.

   Poista
  7. "Ok, trollaus on hauska harrastus :)"

   Itse en ole koskaan ymmärtänyt, miksi kukaan haluaa tuhlata ainoaa eläämäänsä trollaamiseen. No, jos ei keksi mitään kehittävää tai hyödyllistä, niin ei kai siinä. Kai tiesit muuten, että trollaajat ovat yleensä narsistisia, sadistisia, psykopaattisia ja manipulatiivisia? Herättääkö tää jotain itsereflektiota?

   "175-senttinen transmies on 175-senttinen hoitojen jälkeenkin."

   Suomalaiset naiset harvemmin ovat 175-senttisiä. Toisaalta 175-senttinen mies on aika pieni.

   Poista
 16. "Nostatte kirjassa esiin VAIN TÄMÄN YHDEN näkemyksen ja jätätte kokonaan mainitsematta muut."

  Jos oppikirjassa kerrottaisiin "Erään näkemyksen mukaan vain nainen voi synnyttää" niin eikö taas olisi joku kitisemässä.

  VastaaPoista
 17. On surullista, että ihmiset (jotkut) ovat näin täydellisen sekaisin siitä, mitä tarkoitetaan "miehellä" ja "naisella"! Ymmärtävät kyllä tämän biologisen pohjan, mutta silti haluavat käyttää väärin käsitteitä mies ja nainen. Erityisen vahingollista tällainen on lapsille. Maailma on ihan tarpeeksi kaoottinen ilman tällaista lisähämmennystä!

  VastaaPoista
 18. Luin juuri, että propaganda ei tehoa kuin niihin, jotka jo valmiiksi kallistuvat näkemyksissään propagandan näkemyksiin. Muille se aiheuttaa vastareaktion. Vissiin setassa tiedetään tämä, ja yritetään aivopestä lapset koulujen kautta ottamaan setalaiset näkemykset totuuksiksiin. pelottaa.

  VastaaPoista

TERVETULOA KOMMENTOIMAAN.
Tämä blogi EI ole ns. safe space eli täällä EI noudateta turvallisen tilan periaatteita. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kaikki asiat ja ideat, myös arat ja tabuaiheet, ovat vapaata riistaa kritiikille. Vääriä mielipiteitä ja tyhmiä kysymyksiä ei ole.

Kahden säännön puitteissa:
1) Älä loukkaa KENENKÄÄN yksityisyyttä.
2) Pitäydy kohteliaassa asiakeskustelussa. Sinun on kyettävä argumentoimaan näkökulmasi.

Muista, että kaikki, mitä kirjoitat kommenttiosiossa, on julkista.

Tässä blogissa kritisoidaan ja analysoidaan asioita ja ilmiöitä, sekä keskustellaan niistä. Kuka tahansa on tervetullut esittämään mielipiteensä, näkemyksensä tai huomionsa, vaikka ne olisivat syvässä ristiriidassa kirjoittajan omien näkemysten kanssa, tai muiden kommentoijien kanssa. Kannustan kaikenlaisia ihmisiä tulemaan kertomaan omista havainnoistaan ja kokemuksistaan, sillä nämä aina täydentävät itse blogitekstin sisältöä tai sanomaa. Blogitekstissä havaituista virheistä huomauttaminen on erittäin toivottavaa. Pidä kuitenkin mielessäsi, että tämä on asiablogi, ja sinun oletetaan kykenevän argumentoimaan näkemyksesi sekä kommunikoimaan sivistyneesti.

Disclaimer:
Minä en ole tutkija, vaan yksityishenkilö, joka on nähnyt asioita, kokenut asioita ja lukenut asioita. Tämä ei ole asiantuntijablogi, vaan henkilökohtainen blogi. Muista kriittinen asenne, kun luet blogia, siinä olevia linkkejä tai kommentteja. Blogi on ensisijaisesti suunnattu ns. perusheteroille, eikä ole ns. sateenkaariväen halilaatikko.