lauantai 27. helmikuuta 2016

Kun sukupuolenkorjaus ei korjaa mitään

Jatkan PS-Nuorten aloittaman sukupuolikampanjan jälkimainingeissa ja osoitan nyt huoleni siitä, että minkälaisia negatiivisia vaikutuksia sukupuolineutraaliudella voi olla oikeaa kehodysforiaa potevan kannalta (eli oikean transsukupuolisen kannalta) tai sukupuoli-identiteetin ymmärtämisen kannalta yleisesti.

Kaikkialla somessa on jaettu oheista Helsingin Sanomien artikkelia eri asiayhteyksissä muka osoituksena siitä, että sukupuolia olisi enemmän kuin kaksi. Artikkelin otsikko on ”Ei tyttö eikä poika – moni suomalaislapsi syntyy ilman sukupuolta”. Mutta mitä tässä artikkelissa oikeasti kerrotaan? Tarkastellaan hieman lähemmin.

Artikkeli on pääpiirteisesti kertomus sukupuoli-identiteetin sisäsyntyisyydestä. Eli siitä, että ihmisen sukupuoli-identiteettiin ei voida ulkoapäin vaikuttaa yhtään mitenkään, vaan se on syntymästä asti mitä se on.

Artikkelissa kuvataan amerikkalaisen Brendan tarina. Brenda syntyi poikana, mutta ympärileikkauksessa vauvana hänen peniksensä tuhoutui. Brendan vanhemmat saivat kuulla John Moneysta, psykologista, joka tutki sukupuoli-identiteettiä ja puhui sukupuolenkorjausleikkauksista. Money innostui Brendasta, sillä hän halusi osoittaa todeksi teoriansa siitä, että sukupuoli-identiteetti rakentuu kasvatuksesta eikä se pohjaa biologiaan. Money halusi Brendan avulla todistaa, että pojasta saadaan tyttö kasvattamalla hänet tyttönä. Brenda leikattiin tytöksi ja hänen vanhempiaan kiellettiin kertomasta hänelle, että hän oli syntynyt poikana. Koe meni kuitenkin pieleen jo alusta lähtien. Brenda ei koskaan käyttäytynyt niinkuin tyttö, hän ei kiinnostunut tyttöjen leikeistä, vaan halusi leikkiä veljensä leluilla. Hän ei halunnut pukeutua mekkoon. Kahdeksanvuotiaana Brendan olisi pitänyt mennä jatkoleikkaukseen, mutta Brenda kieltäytyi. Hän ei halunnut olla tyttö. Koulussa opettajat kertoivat hänen kiinnostustensa olevan voimakkaasti maskuliinisia. Psykologien muistiinpanojen mukaan Brenda pelkäsi jo lapsena, että hänen sukuelimilleen oli tehty jotain. Hän koki olevansa poika, jolla on pitkä tukka ja tyttöjen vaatteet. Murrosikäisenä hänelle tuli äänenmurros estrogeenilääkityksestä huolimatta, hänellä oli kapea lantio ja vahvat hartiat. Hän myös liikkui teinipoikamaisen kömpelösti. Teininä hän lakkasi käyttämästä hameita ja alkoi käyttää itsestään nimeä David. Hän sai tietää, mitä hänelle oli vauvana tapahtunut. Hän halusi sukupuolenkorjausleikkaukseen, missä hänestä tehtäisiin poika. 18-vuotiaana David kertoi ensimmäiselle tyttöystävälleen ympärileikkauksessa tapahtuneesta vahingosta. Tarina levisi ja kiusaaminen alkoi. David yritti itsemurhaa kaksi kertaa. Sittemmin hänelle tehtiin uusi penisleikkaus ja hän meni naimisiin naisen kanssa. Sitten hänen veljensä kuoli ja David sairastui masennukseen. Tuli talousvaikeuksia ja avioero. David ampui itsensä 38-vuotiaana.

Loput artikkelista on intersukupuolisuuden eli sukupuolen eriasteisten kehityshäiriöiden kuvausta sekä kuvausta siitä, miten niihin on historiassa suhtauduttu. Artikkelissa mainitaan, että eräässä vaiheessa John Moneyn opit levisivät Suomeenkin ja Suomessakin sukupuoleltaan epäselvät vauvat leikattiin jo pian syntymän jälkeen joko pojaksi tai tytöksi. Yleensä tytöksi, sillä tytöksi leikkaaminen on helpompaa. Artikkelissa haastatellaan intersukupuolista Amia, joka leikattiin tytöksi, mutta joka ei koskaan tuntenut itseään naiseksi myöhäisellä aikuisiälläkään. Ennen kuin John Moneyn opit levisivät ympäri maailmaa sukupuoleltaan epäselviä vauvoja ei yleensä leikattu. Eri maiden välillä on edelleenkin suuria eroja sen suhteen, että miten epäselvien tapausten kanssa menetellään.

Mitä tästä opimme? Miksi nostin tämän tähän?
Pointtina on se, että voidaksemme hoitaa erilaisia poikkeustapauksia oikein tulee meidän ymmärtää, miten sukupuoli-identiteetti kehittyy, mistä se tulee ja mikä merkitys sillä on yksilölle. Artikkelissa kuvatut tapaukset nimenomaan todistavat, että miten VAARALLISIA kaikenlaiset virheellisiin olettamuksiin perustuvat käsitykset ovat yksilön myöhemmän kehityksen, elämänlaadun ja mielenterveyden kannalta. Erityisen vaarallisia virhekäsitykset ovat terveydenhoidon ammattilaisten ja lainsäätäjien käsissä!

Sukupuolineutraaliutta ajavat tahot eivät suhtaudu tähän asiaan tarpeeksi vakavasti. Kaikki ei aina mene niinkuin Strömsössä ja näillä asioilla ei parane leikkiä. Myös väärät diagnoosit ovat mahdollisia ja myös ne voivat olla yksilön kannalta tuhoisia. Eräät tahot ovat voimakkaasti kritisoineet Suomen translakia sekä sitä, että voidakseen korjata sukupuolensa täytyy Suomessa potilaan tulla ensiksi diagnosoiduksi transsukupuoliseksi sukupuoli-identiteetin tutkimukseen erikoistuneen klinikan psykiatrin toimesta. Suomessa KUKAAN ei voi saada hormoneita (laillisesti) tai leikkauksia ellei hänellä ole erikoispsykiatrin asettamaa transsukupuolisuusdiagnoosia. Diagnoosin saadakseen täytyy potilaan osallistua pitkäkestoisiin psykiatrisiin tutkimuksiin, joita Suomen transaktiivit ovat kuvanneet nöyryyttäviksi ja ihmisoikeuksien vastaisiksi. Olen kirjoittanut asiasta translakimuutoksen yhteydessä täällä, täällä ja täällä.

Näiden nöyryyttävien ja ihmisoikeuksien vastaisten tutkimusten tarkoituksena on minimoida riski vääriin diagnooseihin eli niiden tarkoituksena on seuloa joukosta sellaiset tapaukset, joiden ongelma on jossain muualla kuin transsukupuolisuudessa ja jotka tarvitsevat toisenlaista hoitoa TAI olla myöntämättä transhoitoja henkilölle, jonka psyyke ei kestäisi niitä, sillä hoidot ovat erittäin rankkoja, peruuttamattomia ja hengenvaarallisia.

Walt Hayer on yhdysvaltalainen aktivisti, joka ylläpitää sivustoa sekä blogia, jolla hän kertoo sukupuolenkorjauksen vaaroista. Hayer syntyi poikana, mutta kärsi sukupuoli-identiteetin ongelmista koko ikänsä. Hän meni aikuisiällä psykiatrille, jonka mielestä Hayer oli transsukupuolinen nainen ja hänen tulisi hakeutua sukupuolenkorjausleikkaukseen. Hayer oli iloinen, että sai lopultakin syyn ongelmilleen ja meni sukupuolenkorjaukseen uskoen, että se olisi ratkaisu. Hayerin psyykkiset ongelmat kuitenkin jatkuivat ja hän alkoi pian epäillä ratkaisuaan. Hoitohenkilökunta vakuutti hänelle, että hänen pitäisi vain antaa itselleen lisää aikaa. Hayer hakeutui uudelle psykiatrille, joka diagnosoi hänellä dissosiaatiohäiriön. Hän meni psykoterapiaan dissosiaatiohäiriön hoitamiseksi. Hayer meni uuteen sukupuolenkorjaukseen ja hänet leikattiin takaisin mieheksi. Leikkauksessa miehestä naiseksi hänen sukuelimensä oli kuitenkin tuhottu ja niitä ei ollut enää mitenkään mahdollista palauttaa.

Hayerin artikkeli I was a transgender woman on varsin jäätävää luettavaa. Hän kertoo, miten hänen sukupuoli-identiteettiongelmansa alkoivat siitä, kun hänen ollessaan vielä pieni lapsi hänen isoäitinsä alkoi pukea häntä mekkoon ja leikkiä hänen olevan tyttö. Myöhemmin hänen setänsä käytti häntä seksuaalisesti hyväkseen. Kokemukset jättivät Hayeriin syvät traumat ja erityisesti isoäidin mekkoleikit kiusasivat häntä pitkälle aikuisikään saakka.

Mikäli Hayer olisi hakeutunut Suomessa sukupuolenkorjaukseen olisi hänet luultavasti seulottu psykiatrisissa tutkimuksissa eikä häntä olisi diagnosoitu transsukupuoliseksi. Hayer on hyvä esimerkki väärästä diagnoosista sekä ihmisestä, joka ei ole transsukupuolinen, vaan oikea ongelma oli jossain muualla.

Verkkosivuillaan Hayer jakaa sukupuolenkorjausta katuneiden ihmisten tarinoita sekä tutkimustietoa siitä, että sukupuolenkorjauksen käyttö transsukupuolisten hoitomuotona on kyseenalaista. Hayerin mukaan väite siitä, että prosentuaalisesti vain häviävän pieni määrä sukupuolenkorjauksen läpikäyneistä ihmisistä katuu korjausta on yksiselitteisesti väärä. Todellisuudessa jopa 20% katuu sukupuolenkorjausta. Hayerin mukaan sukupuoli-identiteetin ongelmia potevien ihmisten perimmäinen, todellinen ongelma on jossain paljon syvemmällä ja sukupuolenkorjaus ei korjaa näitä ongelmia yhtään mitenkään, vaan ne jatkuvat myös korjauksen jälkeen. Tutkimusten mukaan transsukupuolisilla on valtaväestöön verrattuna huomattavan paljon suurempi itsemurhariski sekä psyykkisten ongelmien esiintyvyys myös sukupuolenkorjaushoitojen jälkeen.

Hayer varoittaa erityisesti gender-ideologiasta, joka on valtaamassa alaa lasten kasvatuksessa. Nykyään alkaa olla trendinä, että jos henkilö ei oikein koe sukupuolensa roolia omakseen, niin hän on joku ”gender” eli hän onkin oikeasti vastakkaisen sukupuolen yksilö tai joku välimuoto. Lapset poimivat jo varhain ajatuksen siitä, että ovat transsukupuolisia ja alkavat jo varhaisteineinä tietoisesti pukeutua ja käyttäytyä kuin vastakkaisen sukupuolen yksilö ja vaatia hormonihoitoja ja apuvälineitä (esim. binder = vaate, jolla saadaan tytöltä sidottua rinnat lattanoiksi). Lasta saatetaan jopa rohkaista tässä koulun tai terveydenhoitohenkilökunnan puolesta. Hayerin mielestä tämä on äärettömän vaarallista, sillä tutkimusten mukaan valtaosa ”translapsista” lopettaa kaikki puheet transsukupuolisuudesta murrosiän jälkeen ja kasvaa normaaliksi mieheksi tai naiseksi. Sukupuolenkorjauksen aloittaminen on siis erittäin suuri riski. Translasten vanhemmilla on netissä blogi, missä on todella paljon vanhempien jakamia tarinoita. Blogi on aika silmiäavaava, suosittelen vilkaisemaan.

Meillä on siis mieleltään jollain tasolla järkkyneitä ihmisiä, joiden ongelmat saattavat oirehtia siten, että se voidaan tulkita transsukupuolisuudeksi. Tai sitten henkilö vaan nappaa ajatuksen transsukupuolisuudesta tai muunsukupuolisuudesta jostain ja keksii, että tässähän se ongelman ydin onkin. Mutta sitten, kun aletaan vähän raapia pintaa syvemmältä, niin paljastuukin jotain muuta.

Kaikenlaiset poikkeamat sukupuolessa ja sukupuoli-identiteetissä ovat hyvin hankala psyykkinen/sosiaalinen/lääketieteellinen/yhteiskunnallinen ongelma ja asian vääränlaisella kohtaamisella voi olla yksilön kannalta katastrofaaliset seuraukset. Nykyinen hämmentävä ilmapiiri on omiaan aiheuttamaan sukupuoli-identiteettiongelmia terveillekin ihmisille, järkkyneistä puhumattakaan. Esimerkit maailmalta osoittavat, että sukupuoli ei ole missään mielessä häilyvä käsite, ei sukupuoli-identiteettikään. Sukupuoli-identiteetti on sisäsyntyinen ja siihen ei voida vaikuttaa ulkoapäin, ei leikkauksilla eikä kasvatuksella. Sorkkimisyrityksillä on pelkästään negatiivinen vaikutus yksilön mielenterveyteen. Tässä valossa sukupuolineutraalius ja gender-ideologia ovat aivan täysin vastuuttomia.

Kaikki osoittaa sen puolesta, että sukupuolineutraaliutta ajavat tahot puuhastelevat pelkän naiivin fiilistelyn ja sokean ideologisen apinanraivon pohjalta, eivätkä ole itsekään miettineet koko asiaa aivan loppuun saakka. Heille ei mene kaaliin, että myös vakavia negatiivisia vaikutuksia on olemassa ja heille tuntuu olevan aivan käsittämätöntä ajatella, että miten helppoa sukupuolineutraaliutta olisi väärinkäyttää ja miten TOIMIMATON ja MAHDOTON systeemi se käytännössä olisi.


Kaiken edelläkuvatun varjolla toivon sydämestäni, että sukupuolineutraaliushulluus saadaan lopetettua ennenkuin se leviää seuraavalle tasolle eli jotain konkreettisia lakimuutoksia aletaan valmistella sekä laittaa käytäntöön. Toivon koko sydämestäni, ettei minun tai kenenkään muunkaan ihmisen tarvitse todistaa sukupuolineutraalia valtiota. Esimerkit ulkomailta kertovat pelkkää huonoa. Tilanne on ajatustasolla JO NYT erittäin paha, kuten PS-Nuorten #tyttö_poika -kampanjan reaktiosta voidaan selkeästi nähdä. Ihmiset ovat paikoin menettäneet todellisuudentajunsa aivan kokonaan ja tällaisesta ei voi seurata mitään hyvää. Ohessa vielä screencäppinä otteita eräästä eeppisestä Facebook -keskustelusta:

perjantai 26. helmikuuta 2016

Intersex-kortilla pelaaminen ja eeppinen sukupuolinen hämmennys

Toissapäivänä näin Facebookissa ennakkoilmoituksen siitä, että Perussuomalaiset Nuoret aloittavat sukupuolikampanjan sukupuolineutraaliutta vastaan. Aloin samantien hykerrellen hieroa käsiäni yhteen, sillä arvasin heti, millaiseen kultasuoneen nyt ollaan tökkäämässä.

Eilen PS-Nuoret julkistivat #tyttö_poika -kampanjansa. Kampanja osui kuin osuikin kunnon kakkasuoneen, sillä neulanpisto aiheutti täydellisen kakkamyrskyn ja kakan suihkuamisen seinille. Vietin eilen aivan koko päivän aamusta myöhään yöhön lukien keskusteluja Facebookissa ja kommentoiden niihin. Persunuoria syytettiin fanaattisesta hölynpölystä, kristillis-konservatiivisesta vanhanaikaisuudesta, sukupuolivähemmistöjen kieltämisestä ja heidän ihmisoikeuksiensa tallomisesta sekä ihmisten pakottamisesta tiettyyn muottiin. Ja miljoonasta muustakin vastaavasta asiasta. Eri järjestöt ovat kilvan irtisanoutuneet persunuorten näkemyksistä ja laittaneet pystyyn omia vastakampanjoitaan ja valtamedia on marssittanut kaikenmaailman asiantuntijoita tyrmäämään persunuorten kannan. Jopa Kristillisdemokraattiset Nuoret on ottanut sukupuolineutraaliutta puoltavaksi tulkittavan kannan.

Okei, kelataanpa nyt ihan ekaksi, että mitä persunuorten kannanotossa oikeasti edes sanotaan.

"Perussuomalaiset Nuoret haluaa kehottaa suomalaisia sukupuolivallankumoukseen – vastoin feminismin pyrkimyksiä kyseenalaistaa sukupuolet. Itsensä kieltämisen sijaan jokainen voi olla ylpeästi sitä, mitä on."

---

"Luokittelu kahteen erilaiseen sukupuoleen on hyvin selkeä ja määrittyy suoraan geeneistämme. Kaikki meistä ovat yksilöitä, mutta viimeistään perimä kertoo, kumpaa sukupuolta olemme. Saamme isältä joko Y- tai X-kromosomin sekä äidiltä X-kromosomin. Näitä XY- tai XX-rakennuspalikoitaan ei kukaan ihminen voi kieltää eikä muuttaa, vaikka leikkauttaisi ulkoista olemustaan plastiikkakirurgian avulla millaiseksi tahansa" ---

---

"Perussuomalaisten Nuorten mielestä sukupuolten kyseenalaistaminen hämmentää nuoria, ja järjestö kehottaa kasvattajia ja vanhempia olemaan laittamatta lapsiaan tällaisten trendivirtausten kokeiksi."

Eli sukupuolia on kaksi (fakta) ja tämä ei ole ihmisen itsensä valittavissa tai määrättävissä (fakta). PS-Nuoret asettuu vastustamaan sukupuolineutraaliutta eli tiettyjen tahojen pyrkimyksiä kyseenalaistaa kahden selkeän sukupuolen olemassaolo.

Missä kohtaa esiintyi fanaattista hölynpölyä, kristillistä ultrakonservatismia, sukupuolivähemmistöjen kieltämistä tai heidän oikeuksiensa ja ihmisarvonsa polkemista tai ihmisten pakottamista ylhäältäpäin määriteltyyn muottiin?

Ei missään. PS-Nuoret toteaa kiistattoman biologisen faktan. Sitten he ottavat kannan, että tämä kiistaton biologinen fakta tulisi tunnustaa.

Olen omasta puolestani äärettömän iloinen ja innoissani tästä kannanotosta. VIIMEINKIN joltain poliittiselta järjestöltä löytyy boltsit asettua poikkiteloin tätä sukupuolen monimuotoisuus -hulluutta vastaan! Kyllä siinä kestikin! Aplodit sille. Olen odottanut tätä jo aika kauan. Queerfeministinen pelleily ja sukupuolineutraaliushulluus on kestänyt jo aivan liian kauan ja se olisi pitänyt lopettaa jo ajat sitten. Persunuorten kannanotto on vihdoista viimein avannut keskustelun (ja taistelun) hulluutta vastaan.

Kannanoton aiheuttama jäätävä kakkamyrsky vain todistaa, että kannari tuli ihan oikeasti tarpeeseen ja se vain osoittaa, miten uskomattoman laajalle hulluus on levinnyt. Yhteiskunnallinen ilmapiiri sukupuolen osalta on aivan hulabaloobalei ja kaikilla on pakka aivan täysin sekaisin ja kukaan ei enää tiedä, mistä puhutaan tai ymmärrä mistään mitään. Todistin itse omilla silmilläni, miten normaalisti fiksut ihmiset, jotka kyllä yleisesti suhtautuvat sukupuolineutraaliuteen epäillen, menettävät yhtäkkiä otteen todellisuuteen ja alkavat epäillä persunuorten kampanjan tieteellistä pohjaa! Eli siis, että väite siitä, että sukupuolia on kaksi, ei olisikaan mitenkään tieteellisesti todennettavissa tai paikkansapitävä!

Hyvät naiset ja herrat, meillä on uusi natsikortti. Se on nimeltään intersex-kortti. Iskemällä intersex-kortti pöytään saadaan välittömästi kaikki sukupuoleen liittyvä keskustelu loppumaan, kaikki pointit ja punaiset langat katoamaan ja kaikkien keskustelijoiden rivit tehokkaasti hajoamaan. Kortti on tällä hetkellä äärettömän tehokas. Sillä saa helposti fiksutkin ihmiset epäilemään omaa todellisuudentajuaan, tietämystään ja logiikkaansa. Seuratessani nettikeskusteluja huomasin, että eri kirjoitusten kommenttiosastolla jo usein ensimmäinen, viimeistään toinen, kommentoija pelasi intersex-kortin.

Intersex-miina on se, mitä seuraa sen jälkeen, kun joku on pelannut intersex-kortin. Intersex-miinaan astuminen on sitä, kun henkilö ei tunnista intersex-korttia, vaan ajautuu keskustelussa turhalle sivuraiteelle kinaamaan intersukupuolisista täten kadottaen koko keskustelun pointin. Moni persu astui intersex-miinaan. Esimerkiksi #tyttö-poika -kampanjan jatkokampanja on tällainen. Toinen esimerkki on PS-Nuorten Helsingin piirin puheenjohtaja Jarmo Keto. Intersex-miinan laukeamisen jälkeen kukaan ei enää ymmärrä, mistä puhuttiin ja mitä yritettiin sanoa.

Mitä on intersex? Se on englanniksi intersukupuolinen eli tarkoittaa ihmistä, jonka fyysinen sukupuoli on epäselvä. Hänellä voi esimerkiksi olla sukupuolielinten kehityshäiriöitä, epänormaalit kromosomit tai toimimattomia kromosomeja tai lisääntymiselimistössä on poikkeamia tai puutteita. Englanninkielinen Wikipedia listaa erilaisia intersukupuolisuuden muotoja. Osa intersukupuolisista on kokonaan lisääntymiskyvyttömiä (esimerkiksi muoto, jossa henkilöllä on naisen ulkoiset sukuelimet, mutta kohtu ja munasarjat puuttuvat ja niiden tilalla on kehon sisällä olevat kivekset), kun taas osalla on vain ulkoisten sukuelinten kehityshäiriöitä (esimerkiksi epänormaalin suuri klitoris tai epänormaalin pieni penis), mutta lisääntymiselimistö on muuten toimiva ja normaali miehen tai naisen elimistö.

Olennaista tässä on se, että intersukupuolisuus ei ole sukupuoli. Se on sukupuolen kehityshäiriö. Kehityshäiriöitä esiintyy ihmisillä kaikenlaisia, kuten Downin syndrooma. Intersukupuolisuus sattuu olemaan sellainen, joka iskee sukupuoleen. Se ei kuitenkaan tee intersukupuolisuudesta mitään hämärää kolmatta sukupuolta vähän samaan tapaan kuin Downin syndrooma ei ole rotu. Downin syndrooma on kehitysvamma.

Samoin transsukupuolisuus ei ole sukupuoli. Se on sukupuoli-identiteetin häiriö. Transsukupuolinen ei ole sukupuoleltaan epäselvä, sillä hänellä on aina jommankumman sukupuolen keho, joka on normaali ja toimiva. Ongelma on psyykkinen. Mutta psyykkinen ongelma ei tee olemattomaksi hänen toimivaa miehen tai naisen kehoaan. Täten kaikenmaailman sukupuolenkokemukseen nojaavia ”sukupuolivähemmistöjä” ei ole oikeasti edes olemassa, sillä kaikilla noilla ihmisillä on normaali miehen tai naisen keho.

Eli kun puhutaan ”muunsukupuolisista” tai ”vaikeasti määriteltävistä sukupuolista”, niin transsukupuoliset tulee samantien tiputtaa keskustelusta ulos. Transsukupuolisen sukupuoli ei ole vaikeasti määriteltävissä. Hänellä on ongelma sukupuoli-identiteetin kanssa, mikä on täysin eri asia. Tämän jälkeen ”vaikeasti määriteltäväksi” sukupuoleksi jää jäljelle enää intersukupuoliset tapaukset. On totta, että joidenkin tutkimusten mukaan myös aivoilla on sukupuoli ja transsukupuolisilla olisi vastakkaisen sukupuolen aivot. Aivot eivät kuitenkaan vaikuta muun kehon sukupuoleen.

Melkein kaikki ihmiset EIVÄT ole intersukupuolisia. Mitä merkitystä on enemmistön kannalta tai sukupuolen määrittelyn kannalta yleisesti sellaisilla yksilöillä, joilla on sukupuolen kehityshäiriö? EI YHTÄÄN MITÄÄN. Kun puhumme sukupuolesta, niin intersukupuolisten vetäminen keskusteluun on aivan täysin turhaa eikä se liity mitenkään mihinkään.

Väännän rautalangasta:
Ihmisillä on kaksi silmää ja he ovat näkeviä. Joskus kuitenkin syntyy ihmisiä, joilla on vain yksi silmä tai ei yhtään tai jompikumpi tai molemmat silmät ovat sokeita. Se, että jollakulla on vain yksi silmä, tai ei silmiä lainkaan tai hän on sokea ei poista sitä tosiasiaa, että ihmisellä on kaksi silmää ja hän on näkevä. Ja vastaavasti kun sanomme ihmisellä olevan kaksi silmää ja että hän näkee niillä, emme millään tapaa kiellä sitä, että olemassa on myös silmättömiä ja sokeita ihmisiä. Kun sanomme ihmisen olevan kaksisilmäinen ja näkevä emme mitenkään kiellä tai vähättele silmättömien ja sokeiden ihmisten ihmisarvoa. Mikäli vastaan tulee silmättömiä ja sokeita ihmisiä käsittelemme heitä tapauskohtaisesti ja tapauksen suhteen asiaankuuluvalla tavalla. Heidän olemassaolonsa ei kuitenkaan mitenkään poista sitä faktaa, että ihmisellä on kaksi silmää ja hän on näkevä, eikä sokeiden olemassaolo vaikuta siihen, että ihmisellä on kaksi silmää ja hän on näkevä. Mikäli joku syntyy silmättömänä tai sokeana on hänellä kehityshäiriö tai vamma. Sokeista ihmisistä ihan tavanomaisesti käytetään nimitystä näköVAMMAINEN, eikä tässä ole mitään outoa tai pahaa.

Intersukupuolisten olemassaololla ei ole mitään merkitystä sen kannalta, että on tieteellinen/biologinen FAKTA, että sukupuolia on vain kaksi, mies tai nainen. Jokaikinen ihminen edustaa näistä jompaakumpaa ja sukupuoli on selkeästi todennettavissa ELLEI hänellä ole sukupuolen kehityshäiriö. Tuntemus siitä, että ei selkeästi edusta jompaakumpaa sukupuolta EI OLE kehityshäiriö EIKÄ vaikeasti määriteltävä sukupuoli. Ongelma on tuolloin psyykkinen, kun sukupuoli on fyysinen ominaisuus.

Myös vaikkapa ihonväri on fyysinen ominaisuus. Olen valkoihoinen, mutta mitäs jos alkaisin nyt väittää kaikille, että olen oikeasti musta? Jokaikinen ihminen näkee, että en ole musta, vaan valkoinen. Tekeekö minun oma määritelmäni minusta mustaihoisen? Ei tee. Jos oikeasti uskon olevani mustaihoinen, vaikka olen valkoihoinen, ei minulla ole päivänselvästi kaikki muumit laaksossa. Mikäli muut ihmiset lähtevät sankoin joukoin tsemppaamaan minua, niin eipä ole heilläkään ihan kaikki muumit laaksossa. Tai entäs jos sanoisin, että olen osaksi musta ja osaksi valkoinen? Tai musta vaaleanpunaisin pilkuin? Tekeekö se minusta muuta kuin valkonaama-suomalaista? Ei tee. Jos saan lapsen toisen valkoihoisen kanssa, niin onko lapsi musta tai puoliverinen? Ei ole. Mikään mahti maailmassa ei muuta sitä, että olen valkoinen. Jos saan puoliverisen lapsen, niin silloin puolisoni on muu kuin valkoinen ja ei-valkoiset geenit tulevat häneltä, ei minulta. Minulta tulee vain valkoisia geenejä. Myös silloin, jos tatuoisin koko ihoni mustaksi, sillä olen oikeasti valkoihoinen.

Mikäli sukupuoli on ihmisen itsensä määriteltävissä tai jollain tapaa häilyvä käsite, niin mistä vauvat tulevat? Aivan... Kukaan ei voi valita tai muuttaa sukupuoltaan. Se on mitä se on. En voi koskaan saada penistä, enkä voi koskaan paukuttaa toista naista paksuksi ja tulla isäksi. Mulla on naaraan elimet ja ne ei uroksen elimiksi muutu, vaikka kuinka itkisin ja parkuisin. Joku mies kyllä voisi tulla (=olisi voinut tulla) paukuttamaan minut paksuksi, eikä sekään tosiasia miksikään koskaan muutu. Sukupuolenkorjauskaan ei muuta sitä alkuperäistä sukupuolta. Hoidoilla voidaan ainoastaan keinotekoisesti muokata jo olemassaolevaa kehoa, jolla on aina jompikumpi sukupuoli. Mikään hoito ei aikaansaa vastakkaisen sukupuolen kehoa. Se ei ole teknisesti mitenkään mahdollista! Minä olen transsukupuolinen mies, mutta kehoni on naisen keho. Kehoni on syntymästä asti ollut naisen keho ja se tulee aina olemaan naisen keho. Minä olen ”oikeasti” nainen! Kehoani on keinotekoisesti muokattu siten, että siitä on saatu miehen kehon kaltainen, mutta tämä ei tee siitä miehen kehoa eikä mikään mahti maailmassa tee minusta miestä. Minä olen vain muokattu nainen. Tämä on yksiselitteinen fakta, josta ei pääse yli eikä ympäri eikä mikään maailman kielellinen tai ideologinen vääntely tai kääntely tai juridisen sukupuolen muuttaminen muuta sitä yhtikäs miksikään.

Tietyt tahot ovat omineet intersukupuoliset omaksi lyömäaseekseen yrittäessään todistella maailmalle, että sukupuoli muka ei olisi biologiaa tai että sukupuolia muka olisi enemmän kuin kaksi. Tästä on saatu intersex-kortti, jonka tehokkuutta olemme saaneet mielinmäärin todistaa viimeisen vuorokauden aikana. Mutta kuten olen osoittanut ei intersukupuolisuuden olemassaololla ole mitään merkitystä enemmistön ja normin kannalta ja heitä ei voida käyttää määriteltäessä normia ja enemmistöä. Intersukupuolisuuden olemassaolo ei tee olemattomaksi kahden sukupuolen kiistatonta olemassaoloa.

Joku kommentoija Facebookissa oli närkästynyt siitä, miten persunuoret hänen mielestään jakavat ihmiset tyttöihin, poikiin ja sairaisiin. Nyt ollaan asian ytimessä, sillä juuri terveen ja sairaan, normaalin ja epänormaalin käsitteet ovat olennaisia. Nykyisessä hämmentävässä sukupuolisessa ilmapiirissä voi olla mahdollista, että ongelmia LUODAAN sen sijaan, että niitä HOIDETAAN. Kuten on tullut nähtyä pyrkivät tietyt tahot kokonaan vääristämään sukupuolen käsitteen ja olemme JO NYT niin syvällä hulluudessa, että ihmiset ovat paikoin kadottaneet todellisuuden- ja suhteellisuudentajunsa joko osittain tai aivan kokonaan. Tämä ilmapiiri on omiaan LUOMAAN ongelmia. Miten voimme suhtautua psyykkisiin ongelmiin asiaankuuluvalla vakavuudella sekä hoitamaan ongelmia asiaankuuluvalla ammattitaidolla, mikäli emme alkujaan ymmärrä sukupuolen ja sukupuoli-identiteetin kehitystä sekä merkitystä ihmiselle (potilaalle) itselleen? Transsukupuolisuus voi olla potilaalle elämän ja kuoleman kysymys. Korjaushoidot ovat erittäin dramaattisia, peruuttamattomia ja hengenvaarallisia. Tämä ei ole mikään leikin asia. Asiaan TÄYTYY voida suhtautua vakavasti ja siitä TÄYTYY käydä vakavaa keskustelua, joka pohjautuu puolueettomaan tieteelliseen tutkimustietoon, eikä missään nimessä ideologiseen haahuiluun ja kielelliseen vääntelyyn ja kääntelyyn.

On merkittävää, että kaikkien näiden vuosien aikana, kun olen sukupuolikeskustelua seurannut, en ole nähnyt yhden ainoaa kertaa jonkun intersukupuolisen puhuvan itse asioistaan. Kaikki muut kyllä jaksavat heidän suullaan puhua ja heidän puolestaan loukkaantua. Intersukupuoliset itse ovat aivan hipihiljaa. En itsekään ole heitä nähnyt muualla kuin ulkomaisissa dokumenteissa. On merkittävää, että näkemieni dokumenttien perusteella intersukupuoliset eivät koe olevansa jotakin pimeää kolmatta sukupuolta, vaan heillä on selkeä sukupuoli-identiteetti. He kokevat olevansa joko miehiä tai naisia ja haluavat kuulua joko mies- tai naissukupuoleen, vaikka ovat täysin tietoisia oman sukupuolensa mahdollisesta epämääräisyydestä. Eräässä näkemässäni dokumentissa oli intersukupuolinen lapsi, joka oli aivan tavallisen tytön näköinen, ja hän kirkkain silmin selitti haastattelussa, miten hän on mielestään tyttö ja ihan tavallinen sellainen. Intersukupuolisten käyttäminen oman harhaisen politiikan ja omien harhaisten todellisuuskäsitysten ajamisessa on uskomattoman alhaista.

Sukupuolia on vain kaksi, mies ja nainen. Sen tunnustaminen osoittaa vain tervettä todellisuudentajua eikä ole itsessään kannanotto yhtään mihinkään. Jotkut asiat ovat vain jommallekummalle sukupuolelle ja sille ei mahda mitään. Vain nainen voi tulla raskaaksi ja synnyttää, mutta nainen ei voi kasvattaa partaa tai penistä tai kilpailla urheilussa samassa sarjassa miesten kanssa vain päättämällä tai haluamalla niin. Monet ihmisen fyysiset ominaisuudet/taipumukset ovat olemassa vain jommallakummalla sukupuolella. Esimerkiksi hormonitoiminta ja sen eriävyydet sukupuolten välillä on hyvin todellinen ilmiö.

Se, mitä sanotaan sukupuolirooleista tai miten itse kukin oman sukupuolensa kokee, on tyystin toinen asia ja on fyysisestä sukupuolesta irrallinen. Näistä kyllä voidaan tehdä kannanotto suuntaan tai toiseen, mutta ne eivät edelleenkään tee fyysistä sukupuolta olemattomaksi eivätkä intersukupuoliset ole mikään peruste millekään.

torstai 25. helmikuuta 2016

Yhä hengissä

Heippa hei.
Pahoitteluni blogin hiljaiselosta. Tapahtui sama klassinen kuin viimeksi eli elämä tuli tielle. Olen ollut niin kiinni työhommissa, etten ole uskaltanut edes ajatella uusien tekstien kirjoittamista, koska inspiraation iskiessä olisi alkanut vain ketuttaa, ettei ole aikaa syventyä kirjoittamiseen.

Hengissä kuitenkin ollaan ja blogi on yhä pystyssä. Pienellä tauolla vain.

Pahoitteluni myös kommentoijille, joiden kommentit jäivät julkaisujonoon roikkumaan. Viestit eivät jostain syystä näkyneet sähköpostissani, joten en tajunnut tulla niitä julkaisemaan.

Hyvää myöhäistä talvea kaikille!