maanantai 23. syyskuuta 2019

Transideologia on todellinen asia, ja se leviää yhteiskunnassamme koko ajanYllä on erään katsojan kommentti Youtube-videooni (klikkaa isommaksi). Pohdin, että missähän kiven alla kyseinen henkilö on mahtanut lymytä viime vuodet, kun ei näe niin päivänselvän asian, kuin transideologian, olemassaoloa. Hän ei ole edes ainoa, mikä on kummastuttanut minua jo pitkään.

Mietiskelin, että kuinkahan selittäisin asian niin, että kaikenmaailman umpiluupäätkin sen ymmärtäisivät, kunnes konkreettinen esimerkki tippui syliini. Eräs ystäväni oli eräänä kauniina päivänä vilkaissut yläasteikäisen lapsensa elämänkatsomustiedon oppikirjaa ja hän lähetti seuraavat ottamansa kuvat kyseisestä kirjasta:Jooh elikkäs.
Käyn nyt seuraavassa läpi kirjassa esitettyjä väitteitä ja kommentoin niitä.

Kirjassa sanotaan, että ”perinteisesti” ihmisten ”on ajateltu olevan” sukupuoleltaan joko naisia/tyttöjä tai miehiä/poikia, ja ”tähän näkemykseen” liittyy vahvasti se, että millaiset sukuelimet kyseisellä henkilöllä on. Mutta nykyään ”tästä käsityksestä” on ”kuitenkin lähdetty irtautumaan”. Eli siis fyysisen todellisuuden, jonka jokainen ihminen voi todeta ja jota voidaan empiirisesti tutkia, olemassaolo on ”näkemys” tai ”käsitys”, joka on ”perinteinen”. Nykyään sitten kuitenkin ollaan tällaisesta näkemyksestä siirrytty poispäin, mikä antaa sellaisen mielikuvan, että tämä aikaisempi näkemys olisi jotenkin vanhentunut, koska nykyään tiedetään paremmin. Aihetta sitten perustellaan intersukupuolisten olemassaololla ja ”psyykkisellä sukupuolella”. Intersukupuolisuus ei ole kolmas sukupuoli, vaan se on sukupuolen kehityshäiriö eli siis eräänlainen kehitysvamma. Asiaa on käsitelty tässä blogissa jo aiemmin, joten en mene tässä siihen syvemmin. Intersukupuolisuuskysymyksen voisi tiivistää näin: Ihmisellä on kaksi silmää. Mutta on olemassa myös yksisilmäisiä ja silmättömiä ihmisiä, tai ihmisiä, joiden yksi tai molemmat silmät eivät toimi. Voidaanko siis opettaa, että ihmisillä on kaksi silmää? No voidaan, sillä yksisilmäisyys tai silmättömyys on poikkeustila (ei uusi ihmisyyden muoto), jonka olemassaolo ei vaikuta normaaliin. Intersukupuolisia tiloja on olemassa lukemattomia erilaisia ja osalla niistä on jossain määrin normaalista poikkeavat sukuelimet (esim. epänormaalin pieni penis tai suuri klitoris), mutta ovat kuitenkin normaalisti lisääntymiskykyisiä joko miehenä tai naisena. Osalta tapauksia elimiä puuttuu (esim. nainen, kenelle ei ole koskaan kasvanut kohtua), jolloin henkilö on luonnollisesti lisääntymiskyvytön. Osan sukupuoli on epäselvä, esimerkiksi sellainen muoto, jossa henkilöllä on XY-kromosomit, mutta Y-kromosomi ei toimi, jolloin henkilö on kehittynyt täysin naisen näköiseksi. Tällainen yksilö on myös lisääntymiskyvytön. Nämä kaikki ovat siis fyysisiä poikkeamia joko nais- tai miessukupuoleen. Mikäli sukupuolia on muitakin kuin mies ja nainen, niin mistä vauvat tulevat, ja missä voin tällaisia mystisiä sukupuolia nähdä? Kerro minullekin, niin menen heti katsomaan.

”Psyykkinen sukupuoli” määritellään tarkoittamaan henkilön kokemusta sukupuolestaan. Se on päivänselvää, että yksilöt voivat kokea elämäänsä liittyvät asiat hyvin eri tavoin. Siitä on vaikea olla eri mieltä. Jostain syystä sukupuolikokemukselle on kuitenkin keksitty uusi termi ”psyykkinen sukupuoli” ja jostain syystä tätä käytetään perusteluna sille, että ”perinteinen” sukupuolinäkemys, jonka mukaan sukupuoli määräytyy sukuelinten perusteella ja jonka mukaan sukupuolia on kaksi (mies ja nainen), ei ole enää nykyaikainen.

Minua häiritsee nykykeskustelussa ihmisten kyvyttömyys erottaa toisistaan biologinen sukupuoli (eli fyysinen todellisuus) sekä erilaiset sukupuoleen liittyvät psykologiset ja kulttuuriset ilmiöt, kuten sukupuolirooli ja sukupuoli-identiteetti/kokemus. Nämä kaikki ovat eri asioita, mutta nykyään monet ihmiset sotkevat ne täysin keskenään, eivätkä ymmärrä enää, mikä on ylös ja mikä alas. Olen käsitellyt aihetta laajasti tässä aiemmassa kirjoituksessani, jossa analysoin sukupuolen eri ulottuvuudet sekä määrittelen ne. Tämä oppikirja käyttää määritelmissään sukupuolen eri ulottuvuuksia ristiin ja keksii uuden terminkin. Huomatkaa, että sukupuolten (=miesten ja naisten) fysiologisista eroista ja siitä, miten sukupuoliroolitkin myötäilevät fysiologisia eroja, kirja ei mainitse yhtään mitään, vaan antaa sen käsityksen, että kaikki sukupuoleen liittyvä on vain ihmisen keksintöä eli jonkinlainen ylhäältäpäin tuleva yhteiskunnallinen sopimus (hmm, haisee feminismiltä eli tässä näyttää olevan selvä tietynsuuntainen ideologinen vakaumus). Huomatkaa, että fysiologisiin eroihin kuuluvat myös hormonaaliset erot, kuten suuri perusero temperamentissa, ja näistä seuraavat erilaiset taipumukset ja kiinnostuksenkohteet. Näistä kirja ei mainitse mitään.

Sitten kirja kuitenkin toteaa, että transsukupuolisuus on sitä, että kokemus sukupuolesta ei vastaa SYNTYMÄSSÄ MÄÄRITELTYÄ fyysistä/biologista sukupuolta (huom. korostamani termi ”syntymässä määritelty”, joka on intersektionaalisten feministien kielenkäyttöä puhtaimmillaan). Aiemmassa kohdassa puhuttiin siitä, että psyykkisiä sukupuolia on lukemattomia erilaisia ja seuraavaksi todetaan, että Facebookissakin voi valita 71 sukupuolta (ei kuitenkaan kerrota, että mitä nämä sukupuolet ovat). Tehtävien joukossa on tehtävä, jossa esitetään väittämä, että sukupuolia on yhtä paljon kuin ihmisiä. Eli periaatteessa jokainen maailman ihminen on näillä määritelmillä transsukupuolinen. Öh? Kirjassa myös iloisesti sotketaan sosiaalinen, psyykkinen ja biologinen sukupuoli ja todetaan, että nämä voivat olla samalla ihmisellä kaikki eri sukupuolia. Wattafak? Tässä olisi varsinaisilla transsukupuolisilla huomautettavaa, sillä he ovat aina korostaneet sitä, että KOKEVAT olevansa nimenomaan VASTAKKAISTA sukupuolta ja haluavat tulla SOSIAALISESTI kohdatuiksi juuri VASTAKKAISEN sukupuolen yksilönä. Alunperin koko käsitys lukuisten sukupuolien olemassaolosta ei muutenkaan kuulunut transsukupuolisuuteen, vaan transsukupuolinen kokee nimenomaan, että sukupuolia on kaksi, ja hän itse kokee olevansa vastakkaista sukupuolta kuin mitä hän on biologisesti. Tämä muunsukupuolisuushössötys ja haloo n-määrästä sukupuolia on varsin uusi ilmiö ja muunsukupuoliset hallitsevat koko transkeskustelua nykyään.

Jos ei vielä ollut selvää, että kirjassa on selvä intersektionaalisen feminismin vivahde (jonka osa-alue transideologia on), niin seuraavaksi se tulee aivan selväksi, sillä kirjassa otetaan kantaa yhdenvertaisuuteen (mikä on intersektionaalisen feminismin kulmakivi): yhdenvertaisuus ei voi toteutua, jos ihmiset luokitellaan vain kahteen sukupuoleen. Eli kääntäen: jos ihmiset luokitellaan vain kahteen sukupuoleen, niin syyllistymme syrjintään. Tätä väitettä ei kuitenkaan perustella tai avata sen tarkemmin. Jokatapauksessa tästä voimme päätellä, että kirjassa asetetaan biologinen, psyykkinen ja sosiaalinen sukupuoli samalle viivalle ja siten samanarvoisiksi ilmiöiksi.

Ja sitten seuraa kirjan rimanalitus, eli suora väittämä siitä, että MIES VOI SYNNYTTÄÄ! Ja nimenomaan NYKYÄÄN, minkä tulkitsen yllä analysoidun perusteella tarkoittamaan sitä, että käsitys siitä, että mies ei voi synnyttää, on vanhanaikainen ja siten jollain tasolla virheellinen. Aihe on käyty tässä blogissa läpi aikaisemmin tässä kirjoituksessa.

Seuraavaksi kirjassa lähdetään ruotimaan seksuaalista suuntautumista ja esitellään varsin liberaaleja kantoja (jotka ovat modernille ajalle yleisesti tyypillisiä). Tästä en lähde sen tarkemmin puhumaan, sillä ihmisen seksuaalisuus on hyvin laaja, monisyinen, syvä ja vaikea aihe, joka on psykologiaa. Se ei ole siis samalla tavoin selvää todennettavissa olevaa materiaalista todellisuutta kuin sukupuoli. Rinnastaisin seksuaalisen suuntautumisen lähinnä persoonallisuuden piirteeseen, vaikka seksuaalisuuteen liittyviä kulttuurisia asioita voidaankin lähteä analysoimaan ja niistä voidaan väitellä. Ihminen voi myös olla seksuaalisuutensa kanssa solmussa hyvin monin eri tavoin, varsinkin jos hänellä on muita psyykkisiä ongelmia (tämä solmuisuus voi ilmetä muullakin tavoin kuin homo-, bi- tai heteroseksuaalisuutena, kuten kaikennäköisinä outoina tai vahingollisina fetisseinä tai jonkinlaisena häiriökäyttäytymisenä, kuten itsensäpaljasteluna). On olemassa myös esimerkiksi pedofiilejä tai zoofiilejä tai jopa objektiseksuaaleja. Seksuaalisen halun kohdistuminen on siis erittäin moninaista ihmislajilla. Tämä oppikirja sanoo (alleviivaukset minun): ”Aiemmin on ajateltu, että on olemassa luonnollinen tapa ilmaista ja harjoittaa seksuaalisuutta. Sittemmin tällainen yhden luonnollisen seksuaalisuuden ajatus on kyseenalaistettu”. Mikä on tietenkin ihan totta. Kirja jatkaa: ”Nykyään tunnetaan monenlaisia seksuaalisuuden muotoja. On vaikea sanoa, onko jokin niistä enemmän luonnollinen kuin toinen”. Mielestäni luonnollisuuteen vetoaminen on hieman vaarallinen argumentti, sillä lopulta luonnollisuudella voidaan perustella vähän mitä vaan. Kun katsomme maailman eri kulttuureja, niin polygamia ja lapsi/teiniavioliitot ovat enemmänkin sääntö kuin poikkeus, erityisesti historiassa. Voisimme jopa väittää, että tämä on ihmislajin luonnollinen tila. Meidän länsimaisessa yhteiskunnassamme näihin kuitenkin suhtaudutaan erittäin kielteisesti. Mutta, noh, yleensä, kun puhumme seksuaalisesta suuntautumisesta, niin tarkoitamme sillä homo-, bi- ja heteroseksuaaleja.

Seuraavaksi kirja kuitenkin sotkee seksuaalisen suuntautumisen käsittelyyn aiemman sukupuolisekasotkuisuuden ja mainitsee erikseen eräänä seksuaalisena suuntautumisena panseksuaalisuuden, jonka määrittelee siten, että henkilö tuntee vetoa KAIKKIA SUKUPUOLIA oleviin ihmisiin. Mitähän tämä nyt sitten käytännössä tarkoittaa ottaen kirjan aiemmat sukupuoleen liittyvät väitteet? Erikseen mainitaan käsite ”sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöt” ja sanotaan, että näistä käytetään lyhennettä HLBTIQA. Tämä lyhenne tulee sanoista homo, lesbo, bi, trans, inter, queer, asexual. Eli kirja käyttää LGBT (lesbian, gay, bi, trans)-ihmisistä laajennettua termiä, johon sisällytetään myös ryhmiä, jotka eivät sinne mitenkään kuulu. LGB-liikkeessä on alunperin kyse lesbonaisten, homomiesten ja biseksuaalien yhteiskunnallisista oikeuksista (eli ei-heteroista ihmisistä eli seksuaalivähemmistöistä). Myöhemmin siihen lisättiin T eli transsukupuolisuus (jolla ei ole enää tekemistä kolmen ensimmäisen kanssa). Kirja sisällyttää tähän poppooseen myös intersukupuoliset (wattafak), queerit (mitä ne oikeastaan edes on) ja aseksuaalit (jotka voivat olla myös heteroita). Sitten kirja vielä nostaa erikseen esiin aseksuaalit, joiden olen huomannut ilmaantuneen LGBT-piireihin parin viime vuoden aikana omana korostettuna joukkonaan jostain syystä (mitä en ymmärrä ollenkaan). Aseksuaalisuus tarkoittaa sitä, että henkilön seksuaalinen halu ei kohdistu mihinkään tai se puuttuu. Tämä voi olla joko pysyvää ja sairaudesta johtumatonta, tai pysyvä tai ohimenevä oire jostakin psyykkisestä tai fyysisestä häiriöstä (kuten hormoniongelmista, stressistä, masennuksesta, traumatisoitumisesta yms). Aseksuaali voi olla myös hetero, joten aseksuaalisuus ei ole mikään homouden kaltainen seksuaalinen suuntautuminen. Väittäisin, että aidolla, sananmukaisella aseksuaalilla hänen tilansa on pysyvä ja ei liity suoraan sairauteen. Aseksuaali on kuitenkin yleensä kiinnostunut muista ihmisistä romanttisessa mielessä, ja tällä perusteella hän voi olla hetero, homo tai bi. Kirjan tehtävissä laitetaan oppilaat opiskelemaan pride-lippuja ja kysellään, että miksi on tärkeää, että lippuja on erilaisia. Itsehän en ymmärrä, että miksi niitä pitää olla niin paljon. Itse olin tänä vuonna vanhapierukavereideni kanssa ihmettelemässä Helsinki Priden menoa ja jouduimme googlaamaan kaikki tsiljoonat liput, joihin kääriytyneinä teinien sankat joukot viilettivät ohitsemme. Istuskelimme orpoina keskellä nurtsia ja pohdimme, että mitä kettua oikein teemme täällä. Lähdimme sitten kaljalle kauas keskustasta. Ja me olimme kaikki homoja siis. Silloin, kun HLBTIQA oli vielä LGB ja nykyinen Pride oli nimenomaan Gay Pride, niin meillä oli tasan yksi lippu, sateenkaarilippu. Tässä kirja siis opettaa seksuaalivähemmistöistä asiaa, josta monet seksuaalivähemmistöihin lukeutuvista ihmisistä ovat jyrkästi eri mieltä, mutta mikä kuitenkin on sopusoinnussa intersektionaalisen feminismin/transideologian kanssa (hmm…). Lopuksi kirjassa vielä intersektionaalisen feminismin hengessä alleviivataan, että ”seksuaalisen suuntautumisen perusteella ei voi mitata kenenkään ihmisarvoa”.

Seuraavaksi laitetaan oppilaat opiskelemaan sitä, miten rasismi, ennakkoluulot ja stereotypiat ovat haitallisia ja tekemään tehtäviä aiheesta. Hmm… Tehtäviä tehdään myös tarinasta, jossa 19-vuotias Vili, biologinen naiseksi pukeutuva mies, kertoo sukupuolikokemuksestaan. Tarinasta ja tehtävistä opitaan transideologian ja intersektionaalisen feminismin keskeisiä käsitteitä: sukupuolittaminen, ”sukupuoli ei määritä minua”, feminiininen ilmaiseminen, sukupuolen moninaisuus. Sen sijaan, että tyydyttäisiin esittelemään Vili miehenä, joka yksinkertaisesti tykkää esiintyä naisena, niin homma esitetään paljon suurempana maailmankuvallisena asiana, jossa Vilin pukeutumistyyli jotenkin muuttaa hänen sukupuoltaan tai vaikuttaa siihen. Todellisuudessahan Vilin kaltaiset ihmiset eivät ole historiassa mitään ennenkuulumatonta, etenkään muotipiireissä. Huomatkaa nettisivu, joka mainitaan Vili-tarinan yhteydessä: Sukupuolena ihminen. Tämä sivu edustaa melkoisen mielenkiintoista käsitystä sukupuolesta (sukupuolen kahtiajakoa kritisoidaan pelkästään intersukupuolisuuden perusteella ja se esitetään pelkästään kulttuurisena konstruktiona).

Lopuksi vielä kyseessä olevan oppikirjan kansi ja julkaisutiedot:Kustantaja on Otava ja kirjoittajat on lueteltu koulutuksineen tässä. Kirjan sisältö herätti jo aikaisemmin kohua somessa, ja eräs kirjan tekijöistä on ottanut kantaa saamaansa palautteeseen Facebook-sivuillaan. Suosittelenkin nyt itse kutakin lähettämään lisää palautetta sekä tekijöille että kustantajalle. Mikäli lastesi koulussa on käytössä ko. kirja, laita palautetta suoraan kouluun ja elämänkatsomustiedosta vastaavalle opettajalle. Koulussa ei ihan oikeasti voida opettaa kasvaville lapsille ja teineille ihan mitä tahansa puolueellista huuhaapoliittista diipadaapaa. Jos joku vielä tämän jälkeen kehtaa väittää, että transideologia on joku äärioikeiston keksimä salaliittoteoria, niin hahhahhaa ja hohhohhoo. Mahtanet olla kyseisen ideologian niin läpiaivopesemä, että et enää näe metsää puilta.

Aito avioliitto ry:n sivuilla esitellään toinenkin oppikirja, jonka sisältö on samansuuntaista, mutta kyseessä on terveystiedon kirja. Opetushallitus linkkaa sivuillaan tässä bloggauksessa aiemmin mainitun Sukupuolena ihminen -projektin yhtenä terveystiedon oppimateriaaleista.

Kun lähdemme tutkailemaan, että mistä nämä kaikki jutut ovat peräisin, niin kaikki tiet vievät Setaan. Seta yhteistyökumppaneineen ihan oikeasti huseeraa kulisseissa todella aktiivisesti ja ON JO NYT vaikuttanut yhteiskunnan perusrakenteisiin erittäin ratkaisevalla tavalla (kuten koulujärjestelmään). Kyseinen pulju sietäisi kaataa kokonaan, mikäli minulta kysytään. Sain jo pari vuotta sitten yhteydenoton eräältä henkilöltä, joka oli seurannut Setan toimintaa jossakin ihmisoikeusseminaarissa. Seta oli kyseisessä paikassa etsinyt tekijöitä useille suunnitelmissaan oleville projekteille, joista yhden minulle kirjoittanut henkilö mainitsi erityisesti: Seta etsi ohjelmoijaa tietokoneohjelmalle, jonka avulla aiotaan opettaa erilaisia sukupuoli-identiteettejä alakoululaisille. Seta EI EDUSTA seksuaalivähemmistöjä kollektiivina, vaan Seta edustaa tiettyä tarkoin rajattua POLIITTISTA IDEOLOGIAA. Minulla kansallismielisenä konservatiivina ei ole mitään sijaa Setassa tai asiaa heidän piireihinsä, vaikka olen lesbo. Homoseksuaalisuus ei tarkoita, että henkilö olisi sen vuoksi automaattisesti jotakin tiettyä mieltä maailmankuvallisissa tai poliittisissa asioissa.

Tästä voitte lukea elämänkatsomustiedon opetussuunnitelmasta. Opetussuunnitelmaan ei sisälly mitään mainintaa tässä bloggauksessa esitellyistä asioista. Sen sijaan 7-9 -luokkalaisten opetuksesta todetaan seuraavaa: ”Elämänkatsomustiedon opetuksen ydintehtävänä on edistää oppilaiden kykyä etsiä hyvää elämää. Elämänkatsomustiedossa ihmiset ymmärretään kulttuuriaan uusintavina ja luovina toimijoina, jotka kokevat ja tuottavat merkityksiä keskinäisessä toiminnassaan ja kanssakäymisissä ympäröivän maailman kanssa. Katsomuksia, inhimillisiä käytäntöjä ja niitä koskevia merkityksiä pidetään yksilöiden, yhteisöjen ja kulttuuriperinnön vuorovaikutuksen tuloksina. --- Elämänkatsomustiedon opetuksen tehtävänä on kehittää oppilaiden valmiuksia kasvaa itsenäiseksi, suvaitsevaiseksi, vastuulliseksi ja arvostelukykyiseksi yhteisönsä jäseneksi. Tavoitteena on täysivaltainen demokraattinen kansalaisuus globalisoituvassa ja nopeasti muuttuvassa maailmassa. Tämä edellyttää elämänkatsomustiedon opetukselta monipuolisen katsomuksellisen ja kulttuurisen yleissivistyksen kartuttamisen lisäksi eettisen ja kriittisen ajattelu- ja toimintakyvyn sekä oppimisen taitojen kehittämistä. Elämänkatsomustiedossa kriittinen ajattelu ymmärretään perusteita etsivänä, asiayhteydet hahmottavana ja tilannetajuisena sekä itseään korjaavana. Siihen liittyy avoin ja pohdiskeleva asenne. --- Sisältöjen valinnassa pyrkimys yleissivistävään tietoon yhdistetään oppilaiden kokemusmaailmaan ja identiteetin ja elämänkatsomuksen etsintään. Olennaista on löytää sisältöjä, joiden kanssa työskenteleminen antaa oppilaalle mahdollisuuden rakentaa tiedosta ja omakohtaisesta pohdinnasta katsomuksellista arvostelukykyä.”
Ainakin tämä sukupuolta ja seksuaalista suuntautumista käsittelevä ”kokonaisuus” jäi, öh, varsin suppeaksi ja tiettyä tarkoin rajattua näkemystä edustavaksi. Tilanne olisi aivan täysin eri, jos kirjassa olisi esitelty transideologian näkemys asiasta vain yhtenä tapana nähdä tämä aihealue muiden katsantotapojen ohella (esim. ”Joidenkin näkemysten mukaan myös mies voi synnyttää”, ja sitten eritelty, että mihin tämä näkemys perustuu, ja vastaavasti esitelty muitakin näkövinkkeleitä asiaan).

Suosittelen ottamaan myös yhteyttä elämänkatsomustiedon opettajien järjestöön Feto ry:hyn. Etusivulla lukee: ”FETO:lla on kolme tehtävää: filosofian ja elämänkatsomustiedon opettajien tukeminen, aineiden opetuksen kehittäminen sekä niiden aseman vahvistaminen suomalaisissa peruskouluissa ja lukioissa.” Tämä järjestö on vastuussa siitä, että mitä ja miten nuorille elämänkatsomustiedon tunneilla opetetaan. Järjestö on Kompassi -kirjan tekijä.

Setan huseeraamisesta, eli siis tietyn ideologian levittämisestä, mainittakoon myös seuraavaa:

Valtioneuvoston sivuilla on luettavissa Sosiaali- ja terveysministeriön tietopaketti sukupuolen moninaisuuden huomioimisesta oppilaitoksille, työpaikoille ja viranomaisille. Tämä pätkä on etusivulta (lihavoinnit minun): ”Tasa-arvolain uudistus laajensi sukupuoleen perustuvan syrjinnän kiellot koskemaan myös syrjintää sukupuoli-identiteetin ja sukupuolen ilmaisun perusteella. Tietopaketti tarjoaa tasa-arvolain uudistuksen käytäntöön viemisen tueksi tietoa sukupuolen moninaisuuden huomioimiseen ja syrjinnän ennaltaehkäisyyn etenkin oppilaitoksissa, työpaikoilla ja viranomaisten toiminnassa. Tietopaketti esittelee kehittämisehdotuksia työpaikoille, oppilaitoksille ja viranomaisille, sekä kuvaa syrjintätilanteissa toimimista ja syrjinnän ennaltaehkäisyä syrjityksi tulleen kannalta. Tietopaketti myös kertoo tasa-arvolaista ja tasa-arvolain uudistuksesta, sekä havainnollistaa esimerkein sitä, mitä syrjintä sukupuoli-identiteetin tai sukupuolen ilmaisun perusteella voi olla.”
Itse sisällöstä poimin seuraavaa:
”5.2. Miten sukupuolen moninaisuus huomioidaan oppilaitoksen tasa-arvotyössä. --- 5.2.4 Kehitetään sitä, miten opetuksessa ja oppimateriaaleissa käsitellään sukupuolen moninaisuutta. Eräässä oppilaitoksessa todettiin, että käytetyt oppimateriaalit eivät ota sukupuolen moninaisuutta huomioon kovin hyvin. Tiettyihin kursseihin lisättiin tietoa sukupuolen moninaisuudesta ja sukupuolivähemmistöistä. Lisäksi päätettiin kehittää käytettyä oppimateriaalia jatkossa tästä näkökulmasta systemaattisesti. Luokassa pohdittiin, miten sukupuolistereotypioiden toistaminen opetuksessa ja oppimateriaaleissa vaikuttaa eri sukupuolta oleviin oppilaisiin. Yhdessä päätettiin, että kun joku huomaa sukupuolistereotypian esimerkiksi oppimateriaalissa tai puheessa, siitä saa huomauttaa. Näin vastuullistettiin kaikkia havainnoimaan ympäristöä ja omia tekemisiään ja ottamaan sukupuolen moninaisuus paremmin huomioon arjessa.
Kielenopettajat kerääntyivät yhteen jakaakseen tietoa siitä, miten he opetuksessaan kertovat sukupuolen moninaisuudesta. Puhuttiin esimerkiksi siitä, kuinka eri kielissä muunsukupuolisiksi itsensä kokevat käyttävät pronomineja ja taivuttavat verbejä, tai miten muunsukupuolisesta ihmisestä voi puhua kullakin kielellä. Tehtiin yhteinen moniste, jota voitiin jakaa kaikkien kielten tunneilla. Oppilaitoksessa todettiin, että opettajien jatkokoulutuksessa tulisi kiinnittää huomiota siihen, että se tarjoaa opettajille mahdollisuuden myös kehittää taitojaan sukupuolen moninaisuuteen liittyvässä osaamisessa. Oppilaitoksessa kehitettiin normikriittistä pedagogiikkaa. Pohjaksi otettiin Normit nurin! – hankkeessa kehitetty opas, joka löytyy hankkeen sivuilta: linkki. Oppaassa käsitellään erilaisia normeja ja niiden vaikutusta nuorten elämään esimerkkitarinoiden avulla. Oppaassa on myös kehittämisideoita.”

Tähän en voi minä todeta oikein muuta kuin että ”ei saatana”. Aika hiljaiseksi vetää.

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteessä ”Tasa-arvolaki, oppilaitokset ja sukupuolen moninaisuus” todetaan (alleviivaukset minun): ”Sukupuoleen perustuva häirintä voi ilmetä esimerkiksi seuraavin tavoin: 1) halventava puhe toisen henkilön sukupuolesta, mukaanlukien hänen sukupuoli-identiteettinsä ja sukupuolen ilmaisunsa, 2) sukupuolivähemmistöjen vähättely.”
Tästä voisimme päätellä, että jos opettaja kieltäytyy transideologisesta opetuksesta, voidaan hänen helposti sanoa syyllistyvän sukupuolivähemmistöjen vähättelyyn eli syrjintään. Opettajilla ja kouluhenkilökunnalla ei ole muuta vaihtoehtoa kuin toimia transideologian säännöillä. Ihmisoikeusasioihin on vähän kuin salakalavalasti ilmestynyt oikeus ”sukupuoli-identiteettiin” ja ”sukupuolen ilmaisuun”. Vilkaise vaikka tätä Ihmisoikeusliiton sivua. Huomaa, että tällaista materiaalia käytetään pohjana kaikessa keskeisessä yhteiskunnallisessa toiminnassa, kuten opetuksessa ja lainsäädännössä.

Eräs ystäväni löysi joitakin graduja, joissa oli kritisoitu terveystiedon opetuksen hetero- ja penetraatiokeskeisyyttä ja sukupuolen kaksinapaisuutta. Hän huomautti, että nyt pitäisi alkaa erikseen puhua seksuaali- ja lisääntymisterveydestä. Hän ehdotti, että seksuaaliterveystiedolla annettaisiin nuo sateenkarevat seksi- ja ehkäisyvinkit ei-heteroille tai spektrumsukupuolisille. Heteroseksiä ja lisääntymissukupuolia käsiteltäisiin lisääntymisterveyden osalta. Koska onhan ensiarvoisen tärkeää antaa lapsille kasvatusta siihen miten tullaan tai ei tulla raskaaksi ja miten lisääntymisterveydestään voi pitää huolta. Voi herranpieksut, että olemme yhteiskunnallisesti tällaisessa pisteessä, mutta tässähän ystäväni on aivan ehdottomasti oikeassa. Hän linkkasi tämän seksuaali- ja lisäntymisterveyden toimintaohjelman.

On käsittämätöntä, miten syvälle Seta on omaperäisine näkemyksineen penetroitunut koulutusjärjestelmään ja hallintoelimiin. Yllä mainitaan Normit nurin! -hankkeen opas, jota oli jossain oppilaitoksessa käytetty pohjana ”normikriittisen pedagogiikan” kehittämisessä. Kyseisen oppaan ovat tuottaneet yhteistyössä Seta ry, Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto SAKKI ry, Suomen Lukiolaisten Liitto SLL ry ja Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf. Setan yhteistyöverkostot ovat erittäin laajat ja Seta levittelee näkemyksiään aivan joka puolelle. Seta tekee myös tiivistä yhteistyötä poliittisten järjestöjen kanssa. Itse kävin yliopistoni tapahtumassa, jossa kampusjärjestöt ja poliittiset nuorisojärjestöt esittäytyivät. Niistä osa mainosti suureellisesti olevansa Setan yhteistyöjärjestöjä ja sitoutuneensa Setan politiikkaan. Jätin liittymättä pariin järjestöön jouduttuani erimielisyyteen Setan roolista kyseisessä järjestössä. Sanoin, että minä en tue Setaa, enkä liity yhteenkään puljuun, joka tukee Setaa. Erään järjestön puheenjohtaja totesi kuivasti: ”Me tässä järjestössä tuemme ihmisoikeuksia”. Joo, eli Seta on yhtä kuin ihmisoikeudet. Kaikki tasa-arvokeskustelu käydään Setan asettamilla säännöillä. Jooei. Tässä yksi aika hullu esimerkki. En allekirjoita todella monia Setan näkemyksiä, pidän useita niistä hyvin vaarallisina ja haitallisina, ja en hyväksy sitä, miten kyseinen lafka esiintyy homo- ja transasioiden ylimpänä asiantuntijana ja järjestää aiheeseen liittyviä koulutuksia oppilaitoksille, firmoille, terveydenhoitohenkilökunnalle, kunnallisille elimille yms. Esimerkiksi Setan alaisuudessa toimivaa Sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskusta (entinen Transtukipiste) konsultoidaan usein ja transsukupuolisuuteen liittyvissä asioissa, mutta kyseinen lafka on täysi huuhaahömppäjärjestö, joka valitettavasti tuottaa myös oppaita, joita käytetään myös järjestöissä ja terveydenhuollossa. Seta ei ole yhtä kuin homot, transsukupuoliset tai tasa-arvo, vaan Seta järjestönä edustaa pelkästään omaa hyvin rajattua maailmankuvaansa. Setan voidaan sanoa pettäneen homot, sillä mikäli biologisen sukupuolen merkitys häivytetään, niin samalla homouskin lakkaa olemasta. Homot alkavat olla aika saakelin vihaisia.

Minä olen homo, ja vastustan Setan näkemyksiä.

Huomatkaa myös sellainen tärkeä seikka, että nyt ihmisoikeusporukka huseeraa kulisseissa ”antigenderien” eli ”sukupuolten tasa-arvoa vastustavien liikkeiden” pysäyttämiseksi. Täältä voit lukea Valtioneuvoston julkaiseman selvityksen, jossa asia mainitaan. Minun korvaani tuo on melkoista pimeää legendaa, mutta tekijät ovat ilmiselvästi tosissaan. Suomen Aito avioliitto ry mainitaan nimeltä. Minulle tulee tästä sellainen kutina perseeseen, että tulevaisuudessa itse kullakin, minä mukaanlukien, on vaara tulla niputetuksi ”antigenderiksi” ja ties mitä uusia hiljentämislakeja ja rikosnimikkeitä siihen mennessä on ehditty säätää, ja jos et varo suutasi, niin joudut vielä karkotetuksi Siperiaan. Bloggari Anne M on blogissaan referoinut julkaisun sisältöä suomeksi (huomaa, että Anne M on trans- yms. asioista minun kanssani eri mieltä). Elämme joka tapauksessa vähän jänskättäviä aikoja, ihan helvetin outoja ja pähkähulluja aikoja oikeastaan. Mitäs sanotte, vanhapierut siellä ruudun takana, joko alkaa tulla flashbackeja Neukkulasta?

Se, joka hallitsee kieltä, hallitsee yhteiskuntaa jne. Transideologia tulee ja syö sinunkin lapsesi.

P.S: Jakakaa tätä bloggausta somessa niin maan perkeleesti. On aikakin, että jengi saa tietää näistä asioista.

46 kommenttia:

 1. "Voidaanko siis opettaa, että ihmisillä on kaksi silmää? No voidaan"

  Entä voidaanko opettaa, että kaikilla ihmisillä ei ole kahta silmää? No voidaan, ja se on täsmällisemmin opetettu. Voidaan opettaa, että yleensä ihmisillä on kaksi silmää, mutta olisi tyhmää opettaa, että kaksisilmäisyys olisi jotenkin moraalisesti normaalimpaa tai oikeampaa kuin muut vaihtoehdot.

  (Ai miksi silmistä puhuttaessa ei tuoda näitä eri vaihtoehtoja esille? No ehkä siksi, ettei ole mitään liikehdintää joka kauheasti mekastaisi kaksisilmäisten normaaliudesta ja dissaisi muita.)

  VastaaPoista
 2. "Minulle tulee tästä sellainen kutina perseeseen, että tulevaisuudessa itse kullakin, minä mukaanlukien, on vaara tulla niputetuksi ”antigenderiksi” ja ties mitä uusia hiljentämislakeja ja rikosnimikkeitä siihen mennessä on ehditty säätää, ja jos et varo suutasi, niin joudut vielä karkotetuksi Siperiaan. Bloggari Anne M on blogissaan referoinutjulkaisun sisältöä suomeksi (huomaa, että Anne M on trans- yms. asioista minun kanssani eri mieltä). Elämme joka tapauksessa vähän jänskättäviä aikoja, ihan helvetin outoja ja pähkähulluja aikoja oikeastaan. Mitäs sanotte, vanhapierut siellä ruudun takana, joko alkaa tulla flashbackeja Neukkulasta?

  Se, joka hallitsee kieltä, hallitsee yhteiskuntaa jne. Transideologia tulee ja syö sinunkin lapsesi"

  Ei vaan voi yhtäältä marttyroitua toisen ideologian kannattajien mustamaalaamisesta ja samalla jatkaa omien kauhukuvien maalailua kuin ei mitään. Vaikka kuinka vakuutatkin olevasi katujien asialla ja haluat vain saada heidän äänensä kuuluviin, niin videoistasi ja blogauksistasi paistaa jatkuvasti läpi tiettyjen ihmisryhmien poliittinen nuoleskelu toisten kustannuksella. Miksi siis keskustelu vetää jatkuvasti politiikkaan, jos viestisi tulisi olla neutraali eli ei-poliittinen? Tällainen mustavalkoinen me vs. te jaottelu ei rakenna siltoja vaan aiheuttaa vain entistä enemmän haluttomuutta keskustella asioista muiden kun oman poteron väen kanssa. Se ei vähennä eripuraa, että sanot "kaikkien olevan tervetulleita keskusteluun", jos samalla näytät esimerkkiä millaisia mielipiteitä tässä blogissa suositaan ja minkä kustannuksella. Toimit tismalleen samoin kuin inhoamasi LGBT-ihmiset. Odotukseni eivät ole korkealla tämän blogin asiallisen keskustelun suhteen.

  VastaaPoista
 3. "Pohdin, että missähän kiven alla kyseinen henkilö on mahtanut lymytä viime vuodet, kun ei näe niin päivänselvän asian, kuin transideologian, olemassaoloa. Hän ei ole edes ainoa, mikä on kummastuttanut minua jo pitkään.

  Mietiskelin, että kuinkahan selittäisin asian niin, että kaikenmaailman umpiluupäätkin sen ymmärtäisivät"

  Jos joku päivä keksit niin laita se selitys vaikka tänne sun blogiin.

  Tottakai noista asioista puhutaan nykyään mut ei se niistä sen ideologisempia tee. Tietty monia asioita voi sanoa jostain syystä ideologioiksi ja sitten voi vetää herneen nenään siitä että terveystiedon kirjassa tuputetaan raittiusideologiaa tai ruokavalioideologiaa tai tasa-arvoideologiaa tai molemminpuoliseen suostumukseen perustuvan seksin ideologiaa. On se kamalaa nykyään.

  VastaaPoista
 4. Voi elämä, mitä menoa! Onneksi pääsin pois peruskoulusta, ennen kuin meille tuli tuollaista sontaa!

  VastaaPoista
 5. Tää on oikeasti jo käsittämätöntä ja hirveää. Miten IHMEESSÄ Seta on saanut tuollaisen aseman? Nää tyypit osaa pelata kielipelejä ja manipuloida aivan helvetin hyvin.

  Huh, milloin tälle tulee stoppi? Jossain vaiheessa, mutta se voi olla hyvin rumaa. Kulttuurintutkija Camille Paglia selitti jossain podcastissa, kuinka sivilisaatioiden loppuaikoina on ollut sukupuolista hämmennystä ja maskuliinisuuden heikkenemistä, joka on johtanut siihen, että väkivaltaiset liikkuvat miesjengit ovat ottaneet vallan (vrt. Nykyinen kansainvaellus ultramisogynististä, oikeasti "toksisen maskuliinisista" kulttuureista ja vaikka Länsi-Rooman romahdus). Miten kujalla jengi voi olla ? Mitä nää Setan sekopäät tästä hyötyy, paitsi että omassa narsismissaan on kiva kattoa miten pitkälle muun yhteiskunnan saa polvilleen? Jäätävää tässä on se, miten korkeille yhteiskunnan tasoille tuo mätyys on pesiytynyt. Neukkulaista sananvapautta tähänkin asiaan odotellessa.. itse haluaisin ajatella, että valtaosa taviksista ei tätä hyväksyisi, jos tajuaisi mistä on kyse. Mutta sit voi olla jo liian myöhäistä.

  Muuten, mä olin se joka laittoi sulle viestiä tuosta seminaarista (ellei sitten jossain muuallakin ole ollut samaa settiä). Setalaiset iloitsivat siitä, että heidän näkemys on saatu vietyä läpi opsiin. Suurimpana uhkana he pitivät sitä, että moni opettaja saattaa kieltäytyä opettamasta heidän näkemyksiään. Tehtävänanto oli se, kuinka opettajat voitaisiin pakottaa tai kuinka heidän vastahakoisuus voitaisiin kiertää. Siispä sovellus, joka syöttää lapsille oikeat mielipiteet. Luojan tähden toivon, että sitä ei koskaan saatu julkaistua. Tämä mimmi, joka asiaa kehitti, ei vaikuttanut onneksi penaalin terävimmältä kynältä. Eipä tainnut raukka osata koodata. Sivuhuomautuksena, hän mm. Vastusti tyttöjen oikeuksien puolustamista (lapsiavioliitot, sukuelinten silpominen jne.) Koska se on cisseksististä. Kyllä, transun henkinen pipi on paljon tärkeämpi asia kuin vaikka pikkutyttöjen myyminen raiskattaviksi ja synnytyskoneiksi... voisko yhteiskunta jo herätä näkemään, millaisia pipipäitä nää tyypit on?!

  VastaaPoista
 6. En ole mikään sosiaalisen median ylipappi, mutta jaoin blogimerkintäsi äsken kolmessa eri sosiaalisen median palvelussa, ja seuraavien puolen vuoden sisällä kolme valitsemaani siteerausta tekstistä tulee myös julkaistuksi yhdessä blogeistani.

  VastaaPoista
 7. Voidaan opettaa, että yleensä ihmisillä on kaksi silmää, mutta olisi tyhmää opettaa, että kaksisilmäisyys olisi jotenkin moraalisesti normaalimpaa tai oikeampaa kuin muut vaihtoehdot.

  Biologiassa ei ole kyse moraalisista asioista, vaan fysiologisista faktoista. Fyysinen todellisuus vain on. Samoin biologinen sukupuoli vain on.

  Muuten, mä olin se joka laittoi sulle viestiä tuosta seminaarista (ellei sitten jossain muuallakin ole ollut samaa settiä).

  Vain sinulta sain tuon tiedon. Suuret pahoittelut, että asian käsittely jäi minun puoleltani kesken. Olin tosiaan tuolloin ulkomailla töissä ja tahti oli jotain aika jäätävää. Kerroit erittäin tärkeitä asioita, jotka pitäisi nostaa framille. Minulla olisi nyt parempi paikka käsitellä kertomiasi juttuja. Perustitko koskaan sitä omaa blogiasi, josta mainitsit?

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. "Fyysinen todellisuus vain on. Samoin biologinen sukupuoli vain on."

   Sun ja samanmielisten suosikkiolkinukke on väittää, että joku kiistäisi tämän. Ei kukaan kiistä sukupuolikromosomeja tai sukusoluja tai sitä mitä ne tekee. Mutta fakta on edelleenkin että lainsäädännössä ja sosiaalisessa kanssakäymisessä sukupuolta ei määritellä niiden perusteella. Kai tämä nyt pitää lapsille kertoa?

   Poista
  2. "Ei kukaan kiistä sukupuolikromosomeja"


   -Eikö? Jos sukupuolikromosomit kertovat sukupuolen, niin ne eivät voi olla väärässä ja ihmisen kokemus oikeassa. Juurikin sukupuolikromosomit, niiden varsinaisessa merkityksessä, kielletään, jos väitetään että sukupuoli on kokemus, joka on täysin riippumaton kromosomeistas, sukuelimistä, sukusoluista jne.

   Poista
  3. Ei kukaan kiistä sukupuolikromosomeja tai sukusoluja tai sitä mitä ne tekee.

   Joko et seuraa keskustelua tai valehtelet tietoisesti.

   Poista
  4. "Olin tosiaan tuolloin ulkomailla töissä ja tahti oli jotain aika jäätävää. Kerroit erittäin tärkeitä asioita, jotka pitäisi nostaa framille. Minulla olisi nyt parempi paikka käsitellä kertomiasi juttuja. Perustitko koskaan sitä omaa blogiasi, josta mainitsit?"

   Ei mitään, ymmärrän todella hyvin. Kun miettii, millaista paskaa tunnut tarpovan läpi, ja jos vielä olit töissä noihin aikoihin, niin oot kyllä aika supernainen että jaksat somettaa näinkin paljon. Varsinkin kun nää asiat on niin helevetin karmeita, että tekisi itsellä ainakin mieli vaan laittaa sormet korviin ja uppoutua tähän omaan normaalikuplaan. Mitä oon jutellut ihmisten kanssa (aika laajat verkostot) niin fiksut, normaalit työelämässä olevat ihmiset pitävät tätä onneksi aivan sairaana paskana, mitä tää onkin. Eikä kukaan haluaisi esim. omille lapsille että näitä asioita tuputetaan koulussa, vielä noin puhtaan ideologisesti. Mutta sitten kaikilla on ne omat elämät ja ruuhkavuodet, eikä aikaa ja energiaa eikä oikein keinojakaan alkaa vastustaa tätä.

   En mä saanut aikaan alkaa blogata, muu elämä meni ohi. Sinänsä kiinnostaisi kirjoittaa, en vaan tiedä, onko mulla sen ihmeellisempää tai omaperäisempää sanottavaa kuin teillä, jotka aiheesta jo kirjoitatte. Mut katsotaan.

   Poista
  5. "Eikö"

   "Joko et seuraa keskustelua tai valehtelet tietoisesti"

   No kertokaapas kuka on esim väittänyt että transnaisella olisi XX-kromosomit ja että hän tuottaisi munasoluja.

   Poista
  6. "XX-kromosomit"

   -Sanoit: kukaan ei kiellä sukupuolikromosomeja. Eli onko XX-kromosomeilla jotain tekemistä sukupuolen kanssa? Kuuluvatko ne tiettyyn sukupuoleen? Kertovatko/määräävätkö sukupuolen? Jos ei, miksi sanot niitä "sukupuolikromosomeiksi"?

   Poista
  7. "Eli onko XX-kromosomeilla jotain tekemistä sukupuolen kanssa"

   Jos et tiedä niin katso vaikka googlesta.

   Poista
  8. "Jos et tiedä niin katso vaikka googlesta."


   -Tiedän että on. Jotkut vain väittävät ettei ole.

   Poista
  9. "No kertokaapas kuka on esim väittänyt että transnaisella olisi XX-kromosomit ja että hän tuottaisi munasoluja."

   Mielestäni nainen on aikuinen ihmislajiin kuuluva yksilö, jolla on juurikin nämä xx-kromosomit. Mutta auta armias, mikä huuto siitä syntyy transaktivistien keskuudessa, että vihjaisit jotain tällaista. Koska sehän vähän niin kuin implikoisi että transnaiset eivät ole "oikeita" naisia. Eli kyllä aika moni kieltää sen, että kromosomeilla ja sukupuolella olisi tekemistä keskenään. Näittä on netti niin pullollaan, että en jaksa edes kaivaa lähdettä.

   Poista
  10. "Mutta auta armias, mikä huuto siitä syntyy transaktivistien keskuudessa, että vihjaisit jotain tällaista"

   Jos sanot että transnaisilla on yleensä XY-kromosomit niin ei siitä kukaan huuda koska kaikki ovat asiasta samaa mieltä. Jos sanot että naisilla noin yleisesti ottaen on XX-kromosomit niin ei kukaan ole eri mieltä siitäkään. (Jos sinusta on niin se lähde kiitos.)

   Jos anonyymi ja Sara olette sitä mieltä että ns transaktivistit kiistää jonkun biologisen tosiasian niin yrittäkää nyt täsmentää että minkä tosiasian.

   Poista
  11. Transaktivistit kiistävät sen että ne xx-kromosomit ovat _sukupuolikromosomeja_.

   Poista
  12. Missä niin sanotaan? En mä ainakaan kiistä, sehän nyt on niiden nimi. Mutta en kyllä muutenkaan ajattele mikään aktivisti olevani.

   Poista
  13. "Missä niin sanotaan? En mä ainakaan kiistä, sehän nyt on niiden nimi. Mutta en kyllä muutenkaan ajattele mikään aktivisti olevani."

   No ainakin esimerkiksi FB:n Rennossa feministiryhmässä eli Suomen suurimmassa feministiryhmässä kielletään sanomasta sukuPUOLIelin. Pitää sanoa sukuelin. Koska jos jotenkin KEHTAISI viitata siihen, että peniksellä tai vaginalla olisi jotain tekemistä sukuPUOLEN kanssa, niin sehän olisi heti aivan hirveää transfobiaa. Yhtä pahaa kuin natsismi. Sellaisen sanominen on kirjaimellista väkivaltaa transuja kohtaan. Koska mut heitettiin ulos ryhmästä aikapäivät sitten, en nyt voi käydä nappaamassa mitään kuvakaappauksia. Mutta kyllä kromosomien sanominen sukupuolikromosomeiksi on ihan yhtä pahaa väkivaltaa. Joten kyllä mä näkisin että tuollaiset näkemykset ovat ihan valtavirtaisia näitten sekojen piirissä. Onnittelut sinulle, että et kuulu tähän totuudenkieltäjäjoukkoon! Mutta epärehellinen tai pohjattoman naiivi olet, jos väität, ettei näitä totuudenkieltäjiä olisi, ja etteivät he olisi aktivistien enemmistö.

   Poista
  14. No miksi niiden nimi on sukupuolikromosomit? Koska ne kuuluvat tiettyyn sukupuoleen ja määrittävät ihmisen sukupuolen.

   Poista
  15. "sukuPUOLIelin"

   Hä? Kyllä mäkin puhun sukuelimistä koska se on lyhyempi sana ja nykysuomea.

   Mut selvä, anonyymi tai Sara ei nyt kumpikaan osaa kertoa esimerkkiä tilanteesta jossa joku kiistäisi jonkun biologisen tosiasian.

   Poista
  16. Kysyn vielä tarkennuksena että oliko ne feministiryhmäläiset sun kanssa eri mieltä esim peniksen anatomiasta ja toiminnasta?

   Poista
 8. Vaikka kuinka vakuutatkin olevasi katujien asialla ja haluat vain saada heidän äänensä kuuluviin, niin videoistasi ja blogauksistasi paistaa jatkuvasti läpi tiettyjen ihmisryhmien poliittinen nuoleskelu toisten kustannuksella. Miksi siis keskustelu vetää jatkuvasti politiikkaan, jos viestisi tulisi olla neutraali eli ei-poliittinen?

  Olen maailmankuvaltani konservatiivi, ja kaikki näkemykseni ovat tästä näkökulmasta. Mutta mielipiteeni ovat omiani ja tässä asiassa edustan vain itseäni. Täten olen poliittisesti sitoutumaton. Konservatiivinen näkökulma ei ole olemassa toisten nuoleskelemiseksi. En myöskään pyri toimillani tarkoituksellisesti edistämään yhteiskunnassa juuri konservatiivista ajattelutapaa kokonaisuutena tai tyrkyttämään konservatiivisuutta muille kokonaisuutena, vaan mikäli politiikassa toimin joko suoraan tai välillisesti, niin keskityn pelkkään transasiaan ja edistän vain näkemyksiäni transasiaan ja pyrin vaikuttamaan yhteiskunnan suhtautumiseen transasiaan. Puhun kuitenkin blogissani ja videoillani muistakin aiheista kuin pelkästä transasiasta ja juuri niissä tulee konservatiivisuuteni selvästi esille. En kuitenkaan pyri poliittisesti vaikuttamaan siihen, että nämä muut näkemykseni leviäisivät yhteiskunnassa (esimerkiksi tekemällä yhteistyötä poliittisten järjestöjen kanssa), vaan keskustelen näistä aiheista ainoastaan omilla alustoillani ja se katsoo, joka haluaa.

  Näissä on selvä ero: 1) olla maailmankuvallisesti konservatiivi ja nähdä trans- ja sukupuoliasia siitä vinkkelistä, 2) pyrkiä edistämään konservatiivisuutta kokonaisuutena.

  VastaaPoista
 9. Korjaus: jos toimin politiikassa, niin keskityn trans- ja LGB-asiaan.

  VastaaPoista
 10. Jos joku päivä keksit niin laita se selitys vaikka tänne sun blogiin.

  Tämä kirjoitus on sen asian selittäminen.

  Sun ja samanmielisten suosikkiolkinukke on väittää, että joku kiistäisi tämän. Ei kukaan kiistä sukupuolikromosomeja tai sukusoluja tai sitä mitä ne tekee. Mutta fakta on edelleenkin että lainsäädännössä ja sosiaalisessa kanssakäymisessä sukupuolta ei määritellä niiden perusteella. Kai tämä nyt pitää lapsille kertoa?

  Meillä on nyt joku syvempi maailmankuvallinen ero, jota minun on vaikeampi hahmottaa. Sinä et tajua tätä eroa, joten et osaa selittää sitä minulle, ja minä en tajua, joten en osaa argumentoida ottaen tämän eron huomioon. Jos emme hahmota, että mistä on kysymys, niin koko keskustelu menee eipäs-juupas -tyyliseksi pään hakkaamiseksi seinään.

  Odotukseni eivät ole korkealla tämän blogin asiallisen keskustelun suhteen.

  Minkälaista keskustelua toivot?

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. No yritetään. Sä näytät väittävän että jotkut kiistäisi kromosomien ja sukusolujen eli sen biologisen sukupuolen merkityksen. Olisi kiva nähdä tälle jotain perusteluja, koska en ole nähnyt että kukaan niin tekisi.

   Sen sijaan ihmiset (ja lakikin) tarkoittaa sukupuolella usein jotain muuta kuin niitä kromosomeja tai sukusoluja kuten olet huomannut. Koska sukupuoli ei tarkoita pelkästään noita biologisia seikkoja niin on ihan turha niistä biologisista seikoista pitää melua kun ne on kyllä kaikilla tiedossa, esim kaikki tietää että jos mies on raskaana niin hänellä on erittäin todnäk munasarjat ja kohtu.

   Poista
  2. "biologisen sukupuolen merkityksen."


   -Jos on biologinen sukupuoli, miten se voi olla eri kuin "koettu" tai "psyykkinen" sukupuoli? Eli eri kuin syntymässä todettu sukupuoli. Mikä todetaan sukuelinten perusteella.

   Poista
  3. "Jos on biologinen sukupuoli, miten se voi olla eri kuin "koettu" tai "psyykkinen" sukupuoli"

   Jos tarkoitat että onko se mahdollista niin joo, on, sellaisia ihmisiä sanotaan transsukupuolisiksi. Jos tarkoitat että mistä se johtuu niin siitä ei ole varmuutta vaikka valistuneita veikkauksia onkin.

   Miksi kyselet itsestäänselviä?

   Poista
  4. Ei kun tietysti ihminen voi kokea että biologinen sukupuoli ri ole oikea. Mutta tarkoitan että jos "psyykkinen sukupuoli" on yhtä kuin ihmisen sukupuoli, miten voidaan ylipäätään puhua "biologisesta sukupuolesta". Jos sukupuoli on kokemus,biologista sukupuolta ei ole. Jos taas väitetään että on biologinen sukupuoli mutta se on oikeasti väärä, eikä vain tunnu väärältä, silloin itse asiassa väitetään että ihminen On syntynyt "väärään kehoon". Toivottavasti selvensi...

   Poista
  5. "Jos taas väitetään että on biologinen sukupuoli mutta se on oikeasti väärä, eikä vain tunnu väärältä, silloin itse asiassa väitetään että ihminen On syntynyt "väärään kehoon""

   Biologinen sukupuoli eli ne kromosomit ja elimet jne on mitä on. Psyykkinen tai koettu sukupuoli on mitä on. Juridinen sukupuoli on mitä on. Muiden tulkitsema sukupuoli (eli minä muut ihmistä pitää) on mitä on.

   Joskus hoidot joilla muokataan kehoa helpottaa ihmisen oloa (yhdessä nimen, hetun yms muuttamisen kanssa). Simple. Ei siihen mitään vääriä kehoja tarvita.

   Poista
 11. Kirjoitin pari päivää sitten blogissani lisää aiheesta (mitä anti-gender -liike tarkoittaa termillä gender-ideologia) ja toin esiin myös, miten polarisoitunutta tämä transkeskustelu nykyään on. Se on yksi anti-gender -liikkeen käyttämistä keinoista: he luovat mielikuvia uhkasta ja siitä, että on valittava hyvän tai pahan välillä, ja näin syntyy ääripäiden välinen "taistelu". Tulossa on myös lisää blogitekstejä aiheesta.

  Varsinaisen liikkeen lisäksi on yksittäisiä ihmisiä tai ryhmittymiä, jotka ovat omaksuneet näitä samoja keinoja, joita anti-gender -liikehdintä on käyttänyt, ja tulkitsen Sametin yhdeksi näistä yksittäisistä henkilöistä. Se kumpuaa konservatiivisesta maailmankuvastasi, juuri niin kuin itsekin tuossa kommentissasi kerrot. Sillä ei ole välttämättä mitään varsinaista yhteyttä anti-gender -liikehdintään.

  Ihmisoikeusporukka "huseeraa" ihan niiden ihmisoikeuksien parissa. Eivät he halua yhteiskuntaa mädättää, vaan tehdä maailmasta paremman paikan kaikille. Tällaisen työn parissa on tärkeää tiedostaa, millaisilla tavoilla ihmisoikeuksien vastustajat toimivat. Ei se ole mitään pimeää legendaa. Yksittäisten Setan työntekijöiden mustamaalaaminen on typerää.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei Anne M, sekö sitten EI ole keskustelun polarisoimista että itse asetutaan sellaisen äärettömän abstraktin, mutta todella jalon yläkäsitteen kuin "ihmisoikeudet" taakse, ja eri mieltä olevat leimataan näiden myyttisten ihmisoikeuksien vastustajiksi, eikä itse asiaa kommentoida millään asia-argumenteilla?

   Voitko sä nyt vääntää rautalangasta, että miten IHMEESSÄ sen pitäisi olla ihmisoikeus, että juridista sukupuoltaan saisi vaihdella vapaasti? Eikä sitten mitään auktoriteettiin vetoamista ("mutta kun se, tämä ja tuo taho sanoo että ne on ihmisoikeuksia niin sitten ne on") vaan ihan konkretian tasolla, kiitos.

   Poista
  2. Näinpä. Ja entäs sitten, kun genderismin kritiikki alkaa tulla lgbt-liikkeen sisältä ja/tai ns. liberaaleilta? Voitaisiinko sitten lopettaa Sametin konservatiivisuuden ympärillä läähättäminen?

   Poista
  3. Nimijeesus25.9.2019 19.26

   Kysymys: "Mikä tekee tietyistä asioista ihmisoikeuskysymyksiä ja miksi Setan ajamat olisivat sitä?"

   Anne M: "Setan ajamat asiat ovat ihmisoikeusasioita, koska Seta itse sanoo niin. Ihmisoikeuksia pitää kannattaa, koska ne ovat ihmisoikeuksia."

   Wow. Tuota voisi jo kutsua kaikkien kehäpäätelmien äidiksi.

   Anne nyt tietysti on aina Anne, ja kuten kaikki ovat jo varmasti huomanneetkin, Anne ei ole ihan mikään penaalin terävin kynä.

   Poista
  4. Nimijeesus: tuliko hyvä mieli?
   Onneksi tiedän itse paremmin penaalini sisällön.

   Poista
  5. Nimijeesuksen toinen tuleminen26.9.2019 16.09

   Tuli.

   Silloin kun ei itse ole se penaalin terävin, ei näe sitä itsekään. Sitä kutsutaan Dunning-Krueger -efektiksi. Sinulla se on aika vahvana. Tarkkailen penaalisi sisältöä blogisi välityksellä säännöllisesti ja ei helevata sitä siitä kumpuavaa myötähäpeän ja naurun määrää.

   Sitten mietin, että entä jos Anne ei olekaan oikea ihminen vaan trolli, eikä sitä hänen hyysäämäänsä transunpentua olekaan oikeasti olemassa? Anne itsehän on äärimmäisen paranoidi ja hourii jatkuvasti olevansa massiivisten trolliarmeijoiden hyökkäysten kohteena omassa blogissaan, joten horiseeko hän sekavia vain siksi että sattuu itsekin olemaan trolli? Kaikkien muiden nimittely trolleiksi kun on se kaikkein perinteisin trollauskeino.

   Poista
  6. Wow. Olen imarreltu. Taidat pitää minua aika tärkeänä henkilönä, kun noin kovasti pitää kiusata ja mennä henkilöön.

   Kiva että olet lukenut blogiani ja viihtynyt sen parissa. Hmm, vai että ylivertaisuusharha. No, enpä sitä tosiaan itse huomaa jos näin on. Mutta et ole tainnut lukea blogiani kovin tarkkaan. Sinulta on jäänyt huomaamatta ne monet kohdat, joissa olen kertonut, etten suinkaan ole mikään asiantuntija, enkä tiedä kovin paljoa.

   Kirjoitit muuten väärin tuon termin.

   Poista
 12. Olen funtsinut vähän tuota sukupuolen jakamista ns. fyysiseksi, psyykkiseksi ja sosiaaliseksi. Samalla tavalla mikä tahansa ihmisen fyysinen ominaisuus, esimerkiksi pituus tai silmienväri, voidaan jakaa tuolla tavalla osiin ja tarkastella niitä noista kategorioista. Pitkillä ihmisillä voi olla esimerkiksi keskimäärin enemmän itsevarmempi tai dominoivampi luonne (silloinkin kun sukupuolen vaikutus poistetaan). Sosiaalisesta näkökulmasta pitkiä ihmisiä saatetaan varoa ja arvostaa enemmän kuin lyhyitä, esimerkiksi. Silti ei puhuta siitä että on olemassa ihmisen biologinen pituus ja "henkinen pituus" tai "sosiaalinen pituus". Nämä vertaukset kuitataan aina sillä "Ei tuo ole yhtään sama asia!" -jutulla, mutta on se. Sukupuoli on tietysti herkempi asia ihmisille usein kuin pituus, mutta molempia biologisia ominaisuuksia voi tarkastella esimerkiksi kokemuksellisena ilmiönä, ja silti vain sukupuoli on sellainen asia jossa tämä kokemus on niin vallitseva asia, että biologinen kropan tila on aivan toisarvoinen.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. "Silti ei puhuta siitä että on olemassa ihmisen biologinen pituus ja "henkinen pituus" tai "sosiaalinen pituus""

   Ei kauheasti puhuta mutta ihan hyvä huomio. Kyllä mä tunnistan ilmiön että joku ihan normimittainen on mielestään ärsyttävän lyhyt ja kärsii siitä. Ja joku on mielestään iso ja kömpelö tai just sopivan kokoinen. Lyhyt hollantilainen onkin tosi pitkä kun menee Filippiineille. Mikä argumentti toi ees oli?

   Poista
 13. Hei Anonyymi, kyllä toki on keskustelun polarisoimista kun asettuu siihen toiseen ääripäähän, varsinkin jos leimaa eri mieltä olevat vastustajiksi. Keskustelun polarisoituminen on normaalia, eihän keskustelua ja väittelyä ole ilman sitä, mutta se muodostuu ongelmalliseksi, jos se vahvistuu liiallisesti, jos siitä tulee mustavalkoisen ehdoton, ja jos ihmisryhmiä leimataan vastakkain ryhmien oletettujen ominaisuuksien perusteella. Olen syyllistynyt tähän itsekin, en ollenkaan kiellä sitä. Mutta nyt kun olen tästä mekanismista tietoinen, voin ainakin yrittää pyrkiä siitä pois.

  Ihmisoikeudet eivät mielestäni ole äärettömän abstrakteja. Juridisen sukupuolen vaihtaminen voi konkreettisesti helpottaa transihmisen elämää siten, että tilanteita, joissa juridinen sukupuoli on jossain roolissa, ei tarvitse jännittää. Se vähentää siis konkreettisesti ahdistusta, joka taas puolestaan edesauttaa transihmisten hyvinvointia ja sitä kautta mahdollistaa esimerkiksi heidän osallistumistaan yhteiskunnassa: opiskelua, työntekoa, yhteisöllisyyttä, veronmaksua. Transihmisten elämän vaikeuttaminen tekee heistä alttiimpia ahdistukselle ja vähentää heidän kykyään osallistua yhteiskunnan rakentamiseen. Lisäksi, on ihan vaan inhimillistä antaa ihmisten itse määritellä sukupuolensa. Olisiko tässä riittävästi konkretiaa? Voithan kysyä myös esimerkiksi Sametilta, miksi hän halusi aikanaan miehen paperit, ja miksi hän nyt haluaa naisen paperit.

  Voisin kysyä vastakysymyksen, että miksi juridisen sukupuolen vaihtamisen EI pitäisi olla ihmisoikeus? Eikä sitten mitään uhkakuvien maalailua ("mutta kun sitten miehet vaihtavat sukupuoltaan päästäkseen naisten tiloihin") vaan ihan oikeita asioita, kiitos.

  VastaaPoista
 14. "Voisin kysyä vastakysymyksen, että miksi juridisen sukupuolen vaihtamisen EI pitäisi olla ihmisoikeus"

  Huutelen täältä sivusta että mitä ihmeen väliä sillä onko se ihmisoikeus. Ei kaikkien fiksujen lakimuutosten tarvitsekaan liittyä ihmisoikeuksiin.

  VastaaPoista
 15. Uhkaavien mielikuvien luominen tarkoittaisi sitä, että "anti-gender-liike" lietsoisi pelkoa sillä, että "Ajatelkaa, että MITÄ JOS genderideologia olisi joskus osa kouluopetusta..."

  Mutta kun nykyään tilanne ON se, että mm. sukupuolen moninaisuusoppi ON lävistänyt varhaiskasvatuksen, lapsi- ja nuorisotyön, OPH:n linjaukset ja oppikirjat.

  Jos tästä puhuu, niin kyllähän sen toki voi leimata polarisoimiseksi ja sillä tavoin vähätellä ihmisten huolta. Mutta se, mikä on polarisoimista ja mikä ei, ei kai ole tässä se suurin ongelma?

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. "Uhkaavien mielikuvien luominen tarkoittaisi sitä, että "anti-gender-liike" lietsoisi pelkoa sillä, että "Ajatelkaa, että MITÄ JOS genderideologia olisi joskus osa kouluopetusta...""

   Höh, epätoivoista. Nyt kun se on osa kouluopetusta niin antigenderistit tietysti lietsoo pelkoa ja esittää uhkakuvia siitä että mitä ikävää siitä saattaa seurata.

   Vai olenko ymmärtänyt väärin? Onko niin että sillä ei ole kenenkään mielestä mitään tulevaisuudessa odotettavia haittoja?

   Poista
  2. siitähän on seurannut jo. Jo se, että tällainen ideologia ottaa ohjat, on itsessään haitallista - ja se, että me ollaan annettu sen tapahtua.

   Poista

TERVETULOA KOMMENTOIMAAN.
Tämä blogi EI ole ns. safe space eli täällä EI noudateta turvallisen tilan periaatteita. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kaikki asiat ja ideat, myös arat ja tabuaiheet, ovat vapaata riistaa kritiikille. Vääriä mielipiteitä ja tyhmiä kysymyksiä ei ole.

Kahden säännön puitteissa:
1) Älä loukkaa KENENKÄÄN yksityisyyttä.
2) Pitäydy kohteliaassa asiakeskustelussa (ei kommentteja luokkaa "tapa ittes", "hevosen kyrpä" tai "neekerineekerineekeri").

Muista, että kaikki, mitä kirjoitat kommenttiosiossa, on julkista.

Tässä blogissa kritisoidaan ja analysoidaan asioita ja ilmiöitä, sekä keskustellaan niistä. Kuka tahansa on tervetullut esittämään mielipiteensä, näkemyksensä tai huomionsa, vaikka ne olisivat syvässä ristiriidassa kirjoittajan omien näkemysten kanssa, tai muiden kommentoijien kanssa. Kannustan kaikenlaisia ihmisiä tulemaan kertomaan omista havainnoistaan ja kokemuksistaan, sillä nämä aina täydentävät itse blogitekstin sisältöä tai sanomaa. Blogitekstissä havaituista virheistä huomauttaminen on erittäin toivottavaa. Pidä kuitenkin mielessäsi, että tämä on asiablogi, ja sinun oletetaan kykenevän argumentoimaan näkemyksesi sekä kommunikoimaan sivistyneesti.

Disclaimer:
Minä en ole tutkija, vaan yksityishenkilö, joka on nähnyt asioita, kokenut asioita ja lukenut asioita. Tämä ei ole asiantuntijablogi, vaan henkilökohtainen blogi. Muista kriittinen asenne, kun luet blogia, siinä olevia linkkejä tai kommentteja. Blogi on ensisijaisesti suunnattu ns. perusheteroille, eikä ole ns. sateenkaariväen halilaatikko.