tiistai 7. lokakuuta 2014

LGBT -sanasto

Päivitys 10.9.2018: Lisätty viime vuosina pinnalle nousseita uusia termejä.

Tälle sivulle on tarkoitus koota kaikkea queer-liikehdintää koskevaa sanastoa, mikä on tämän blogin ymmärtämisen kannalta oleellista. Sanasto on kahdessa osassa. Ensimmäisessä osassa termit ovat aihealueittain, jotta sellaisenkin henkilön, jolle aihe on ennestään täysin tuntematon, on helppo tämän sanaston avulla tutustua aiheeseen. Toisessa osassa termit ovat aakkosjärjestyksessä, jotta niihin on helppo palata tarvittaessa.

Laajempia sanastoja löytyy Internetistä, mm. Setan sivuilta, mutta omasta mielestäni kyseinen sanasto on ärsyttävään muotoon muotoiltu, joten päätin itse kirjoittaa kokonaan uuden ja helpommin ymmärrettävän. Monet LGBT-sanastot on tehty LGBT-ihmisten toimesta lähinnä toisille LGBT-ihmisille ja niistä laaditaan yleensä varsin poliittisesti korrekteja, mikä heijastuu sanavalintoihin ja erityisesti siihen, että mikä jätetään kertomatta. Oma sanastoni ei pyri olemaan korrekti ja se on nimenomaan suunnattu niille ihmisille, jotka ovat LGBT-hommista pihalla kuin lumiukot.

Muita sanastoja:
THL (mukana myös feminismiin liittyviä käsitteitä)
Heseta (sukupuoleen ja epätyypillisiin perheisiin liittyvää sanastoa)
Pirkanmaan Seta

Kommenttiosastolla on sallittua keskustella termeistä, esittää tarkentavia kysymyksiä tai kritiikkiä yms.

* * *

HAKEMISTO:
 1. Sanasto aihealueittain
 2. Sanasto aakkosjärjestyksessä

* * *

1. SANASTO AIHEALUEITTAIN

LGBT:
LGBT = Lesbian Gay Bi Trans, kattotermi, jolla tarkoitetaan kaikkia ei-heteroita ihmisiä sekä heidän yhteiskunnallista toimintaansa
Hlbt = Homo lesbo bi trans, suomennos LGBT:stä
Hlbtiq = homo lesbo bi trans inter queer. Sama asia kuin LGBT, mutta ns. laajennettu termi, johon on sisällytetty muitakin ryhmiä. Käytössä on myös suurempia laajennoksia, joihin on sisällytetty vielä lisää ryhmiä (esim. LGBTQQIAAP = Lesbian Gay Bi Trans Queer Questioning Inter Asexual Ally Pansexual)
sateenkaari = sama kuin LGBT ja Hlbtiq
sateenkaareva = seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön kuuluva/liittyvä ihminen tai asia
Seta = Seksuaalinen tasavertaisuus ry, LGBT-asioita Suomessa ajava järjestö. Omaa sukupuolentutkimuksen teorioihin nojaavan kulttuurimarxistisen maailmankuvan.
setalainen = Setan maailmankuvan omaava henkilö tai asia
queer = yleiskuvaava termi, joka tarkoittaa seksuaalisesta tai sukupuolisesta normista jollain tapaa poikkeavaa henkilöä
heteronormatiivisuus = yhteiskunnallinen ja sosiaalinen asenne/ilmapiiri, minkä mukaan heteroseksuaalisuus on normaalia ja muu on tavanomaisesta poikkeavaa sekä sukupuolia on kaksi, mies ja nainen, ja näillä on selkeästi määritellyt sukupuoliroolit
seksuaalivähemmistö = kaikki ei-heterot, ks. kohta seksuaalinen suuntautuminen alla
sukupuolivähemmistö = kaikki ei-cis-sukupuoliset, ks. kohta sukupuoli-identiteetti alla

Sukupuoli-identiteetti:
cis-sukupuolinen / cis = henkilö, joka kokee olevansa juuri sitä sukupuolta, mihin on syntynyt. Henkilö, joka ei koe sukupuoliristiriitaa.
transsukupuolinen / trans = henkilö, joka kokee olevansa vastakkaista sukupuolta, kuin mihin on syntynyt. Tämän blogin kielenkäytössä asiasta käytetään puhekielen sanaa ”transu”.
transseksuaalisuus / transseksuaali = sama asia kuin transsukupuolinen, mutta vanhentunut ja epätarkka termi, sillä transsukupuolisuus liittyy nimenomaan henkilön sukupuoli-identiteettiin, eikä sillä ole mitään tekemistä seksuaalisen suuntautumisen kanssa
FtM / ftm / female-to-male = naisesta mieheksi, naiseksi syntynyt henkilö (biologinen nainen), joka kokee olevansa mies
MtF / mtf / male-to-female = miehestä naiseksi, mieheksi syntynyt henkilö (biologinen mies), joka kokee olevansa nainen
transmies / transsukupuolinen mies = female-to-male
transnainen / transsukupuolinen nainen = male-to-female
genderqueer = henkilö, jonka sukupuoli-identiteetti on häilyvä, ei koe olevansa selkeästi kumpaakaan sukupuolta. Tuntemuksen voimakkuus vaihtelee yksilöstä ja tilanteesta toiseen.
intersukupuolisuus = biologisen sukupuolen kehityshäiriö, henkilön biologinen sukupuoli on epäselvä
sukupuolenkorjausprosessi / sukupuolenkorjaus / transprosessi = lyhyemmin ”prosessi”, erilaisten lääketieteellisten hoitojen sarja, joiden tuloksena henkilö muuttaa sukupuolensa
sukupuolenvaihdos = sama kuin sukupuolenkorjaus, mutta poliittisesti epäkorrekti termi, minkä valtaosa transsukupuolisista kokee loukkaavana, sillä he eivät koe ”vaihtavansa” sukupuolta, vaan he ”korjaavat” sen
FtM-prosessi = sukupuolenkorjausprosessi naisesta mieheksi
MtF-prosessi = sukupuolenkorjausprosessi miehestä naiseksi
transsukupuolisuusdiagnoosi = psykiatrin asettama virallinen lääketieteellinen diagnoosi sukupuoliristiriidasta kärsivälle henkilölle, ICD-10 -tautiluokituksessa koodi F64.0
transitio = käydä läpi sukupuolenkorjausprosessi
detransitio = palata takaisin elämään alkuperäisessä, biologisessa sukupuolessa (kun sukupuolenkorjausprosessi on jo aloitettu tai läpikäyty)
sukupuolen monimuotoisuus = yhteiskunnallinen asenne, jonka mukaan on paheksuttavaa ajatella, että sukupuolia olisi vain kaksi, mies ja nainen, ja että sukupuoli voisi ilmetä henkilössä vain kahdella eri tavalla, miehisenä tai naisellisena. Sukupuolen monimuotoisuus -ajattelun mukaan on paheksuttavaa ylipäätään yrittää määritellä tai lokeroida sukupuolta tai sukupuoliominaisuuksia.
muunsukupuolisuus / muunsukupuolinen = henkilö, jonka kokemus sukupuolestaan on häilyvä, ei koe olevansa selkeästi kumpaakaan sukupuolta. Periaatteessa sama kuin genderqueer, mutta muunsukupuolisuuteen liittyy vahvasti pyrkimys kieltää koko biologisen sukupuolen olemassaolo tai ainakin tehdä se jollain tavalla merkityksettömäksi sosiaalisesti ja yhteiskunnallisesti.
muusu = muunsukupuolinen henkilö
transihminen / transihmisyys = alunperin transsukupuolista henkilöä tarkoittava sana, mutta on nykyään kattotermi kaikille ei-cis-sukupuolisille, pitäen siis sisällään myös genderqueerit / muunsukupuoliset
binäärisyys / binäärinen sukupuolikäsitys = ajattelutapa tai maailmankuva, jonka mukaan sukupuolia on vain kaksi, mies ja nainen
ei-binäärisyys / ei-binäärinen sukupuolikäsitys = ajattelutapa tai maailmankuva, jonka mukaan sukupuolia on enemmän kuin kaksi ja sukupuolia voi olla muitakin kuin mies ja nainen
ei-binäärinen henkilö = muunsukupuolinen
dysforia = lääketieteellinen termi, joka tarkoittaa epämukavuuden, ahdistuksen tai ristiriidan tuntemusta
kehodysforia = tuntemus siitä, että oma keho on väärä tai kehossa on jotakin vikaa
sukupuolidysforia = tuntemus siitä, että oma sukupuoli on väärä tai siinä on jotakin vikaa

Seksuaalinen suuntautuminen:
Tarkoittaa sitä, että mihin sukupuoleen/sukupuoliin henkilön seksuaalinen halu kohdistuu.
heteroseksuaali = tuntee vetoa vastakkaista sukupuolta kohtaan
homoseksuaali = tuntee vetoa omaa sukupuolta kohtaan (naista sanotaan yleensä lesboksi, miestä homoksi)
biseksuaali = tuntee vetoa sekä omaa että vastakkaista sukupuolta kohtaan
panseksuaali = tuntee vetoa omaa ja vastakkaista sukupuolta sekä erilaisia välimuotoja tai kokonaan sukupuolettomia kohtaan (esim. transsukupuoliset)
aseksuaali = ei tunne vetoa mitään sukupuolta kohtaan

Romanttinen suuntautuminen:
Tarkoittaa sitä, että mihin sukupuoleen/sukupuoliin henkilön romanttiset tunteet (ihastuminen, rakastuminen) kohdistuvat. Suurimmalla osalla ihmisistä romanttinen suuntautuminen on sama kuin seksuaalinen suuntautuminen, mutta osalla (varsinkin bi- ja panseksuaalit) seksuaalisten ja romanttisten tunteiden kohdistuminen voi olla vaihtelevaa. Romanttinen suuntautuminen on erityisen aiheellinen puhuttaessa aseksuaaleista henkilöistä, sillä heistä valtaosa kuitenkin tuntee ihastumisen tunteita.
heteroromanttinen = ihastuu vastakkaiseen sukupuoleen
homoromanttinen = ihastuu omaan sukupuoleen
biromanttinen = ihastuu sekä omaan että vastakkaiseen sukupuoleen
panromanttinen = ihastuu omaan ja vastakkaiseen sukupuoleen sekä erilaisiin välimuotoihin tai sukupuolettomiin (esim. transsukupuoliset)
aromanttinen = ei ihastu mihinkään sukupuoleen

Erilaiset mies- ja naistyypit:
butch = miehekäs nainen, ns. rekkalesbo
femme = naisellinen nainen
domme = seksuaalisessa mielessä dominoiva nainen
bear / karhu = iso, lihava ja karvainen mies, ns. karhuhomo
twink = hoikka, hintelä ja karvaton poikamainen mies
dandy = pukeutumisella koreileva mies
metroseksuaali = ulkonäöstään kiinnostunut ja homolta vaikuttava mies, joka on kuitenkin hetero
neitihomo = stereotyyppinen naisellinen homomies
androgyyni = sukupuolineutraali mies tai nainen

Päällä vai alla:
top = henkilö, joka on seksuaalisessa tilanteessa päällä, ns. toimija
bottom = henkilö, joka on seksuaalisessa tilanteessa alla, ns. toiminnan kohde
dominoiva / domi / dom = henkilö, jonka hallinnassa seksuaalinen tilanne on, hallitseva tai käskevä henkilö
submissiivinen / subi / sub = seksuaalisessa tilanteessa alistuva henkilö
switch = henkilö, joka voi vaihtaa paikkaa tai roolia, voi olla sekä top että bottom tai sekä domi että subi

Parisuhteet:
monogamia = yksiavioisuus, henkilöllä voi olla vain yksi puoliso kerrallaan
polygamia = moniavioisuus, henkilöllä voi olla useita puolisoita samanaikaisesti. Useimmiten ilmenee siten, että yhdellä miehellä on useita vaimoja (haaremi)
polyamoria = monisuhteisuus, yhdellä henkilöllä voi olla useita rakkaus- tai seksisuhteita samanaikaisesti ja myös hänen kumppaneillaan voi olla useita rakkaus- tai seksisuhteita samanaikaisesti. Polyamoriaan liittyy kiinteästi ajatus siitä, että henkilö voi rakastaa useita ihmisiä yhtä aikaa ja tämä on täysin sallittua. Polyamorisessa suhteessa elävät hyväksyvät toistensa useat kumppanit ja ovat tietoisia heistä. Eroaa polygamiasta siten, että polyamoria ei ole tarkemmin määritelty avioliittojärjestely, vaan eräänlainen elämäntapa, ja seksuaalinen ja romanttinen vapaus koskee kaikkia suhteen osapuolia.

Muuta:
perushetero = heteroseksuaalinen ja cis-sukupuolinen henkilö, joka ei ole mitenkään LGBT-henkinen
transvestiitti / transvestisismi = henkilö, joka saa kiksejä vastakkaisen sukupuolen vaatteisiin pukeutumisesta tai rooliin eläytymisestä. On lähinnä fetissi ja ei välttämättä liity sukupuoli-identiteettiin
fetissi / fetisismi = seksuaalisen halun kohdistuminen esineeseen tai sinänsä ei-seksuaaliseen asiaan, esim. kengät, kumi materiaalina, koiran talutushihna, sitominen roikkumaan kattoon pää alaspäin
BDSM = bondage-discipline-sadism-masochism-dominance-submission. Kattotermi sellaiselle seksuaalisuuden ilmentämiselle, mihin liittyy muutakin kuin yksinkertainen ”uloke reikään” -muoto
vanilla / vanilja = ”uloke reikään” -seksi
drag = teatteritaiteen muoto, missä näyttelijä/laulaja/tanssija esiintyy vastakkaisen sukupuolen edustajana
drag queen = mies, joka esiintyy naiseksi pukeutuneena
drag king = nainen, joka esiintyy mieheksi pukeutuneena
genderbender = teema, minkä tarkoituksena on sotkea sukupuolirooleja, esim. genderbender -bileet
crossdressing = pukeutua vastakkaisen sukupuolen vaatteisiin
transu = puhekielen termi, joka voi tarkoittaa joko transsukupuolista tai transvestiittia. Valtaosa transsukupuolisista kokee sanan erittäin loukkaavana. Tämän blogin kielenkäytössä sanalla tarkoitetaan aina transsukupuolista.

* * *

2. SANASTO AAKKOSJÄRJESTYKSESSÄ

androgyyni = sukupuolineutraali mies tai nainen
aromanttinen = henkilö, joka ei ihastu minkään sukupuolen edustajaan
aseksuaali = henkilö, joka ei koe seksuaalista kiinnostusta mihinkään sukupuoleen

BDSM = bondage-discipline-sadism-masochism-dominance-submission. Kattotermi sellaiselle seksuaalisuuden ilmentämiselle, mihin liittyy muutakin kuin yksinkertainen ”uloke reikään” -muoto. Ks. fetisismi, vanilja
bear = ns. karhuhomo. Iso, lihava ja karvainen mies
biromanttinen = henkilö, joka voi ihastua sekä mieheen että naiseen
binäärisyys / binäärinen sukupuolikäsitys = ajattelutapa tai maailmankuva, jonka mukaan sukupuolia on vain kaksi, mies ja nainen
biseksuaali = henkilö, joka kokee seksuaalista kiinnostusta sekä mieheen että naiseen
bottom = henkilö, joka on seksuaalisessa tilanteessa alla, ns. toiminnan kohde
butch = miehekäs nainen, ns. rekkalesbo

cis = ks. cis-sukupuolinen
cis-sukupuolinen = henkilö, joka kokee olevansa juuri sitä sukupuolta, mihin on syntynyt. Henkilö, joka ei koe sukupuoliristiriitaa
crossdressing = pukeutua vastakkaisen sukupuolen vaatteisiin

dandy = pukeutumisella koreileva mies
detransitio = palata takaisin elämään alkuperäisessä, biologisessa sukupuolessa (kun sukupuolenkorjausprosessi on jo aloitettu tai läpikäyty), ks. sukupuolenkorjausprosessi, transitio
dom = ks. dominoiva
domi = ks. dominoiva
dominoiva = henkilö, jonka hallinnassa seksuaalinen tilanne on, hallitseva tai käskevä henkilö
domme = seksuaalisessa mielessä dominoiva nainen
drag = teatteritaiteen muoto, missä näyttelijä/laulaja/tanssija esiintyy vastakkaisen sukupuolen edustajana
drag king = nainen, joka esiintyy teatteritaiteessa mieheksi pukeutuneena
drag queen = mies, joka esiintyy teatteritaiteessa naiseksi pukeutuneena
dysforia = lääketieteellinen termi, joka tarkoittaa epämukavuuden, ahdistuksen tai ristiriidan tuntemusta, ks. kehodysforia, sukupuolidysforia

ei-binäärinen henkilö = ks. muunsukupuolisuus
ei-binäärisyys / ei-binäärinen sukupuolikäsitys = ajattelutapa tai maailmankuva, jonka mukaan sukupuolia on enemmän kuin kaksi ja sukupuolia voi olla muitakin kuin mies ja nainen

female-to-male = ks. transmies
femme = naisellinen nainen
fetisismi = seksuaalisen halun kohdistuminen esineeseen tai sinänsä ei-seksuaaliseen asiaan, esim. kengät, kumi materiaalina, koiran talutushihna, sitominen roikkumaan kattoon pää alaspäin. Ks. BDSM
fetissi = ks. fetisismi
FtM / ftm = female-to-male, ks. transmies
FtM-prosessi = sukupuolenkorjausprosessi naisesta mieheksi

genderbender = teema, minkä tarkoituksena on sotkea sukupuolirooleja, esim. genderbender -bileet
genderqueer = henkilö, jonka sukupuoli-identiteetti on häilyvä, ei koe olevansa selkeästi kumpaakaan sukupuolta. Tuntemuksen voimakkuus vaihtelee yksilöstä ja tilanteesta toiseen.

heteronormatiivisuus = yhteiskunnallinen ja sosiaalinen asenne/ilmapiiri, minkä mukaan heteroseksuaalisuus on normaalia ja muu on tavanomaisesta poikkeavaa sekä sukupuolia on kaksi, mies ja nainen, ja näillä on selkeästi määritellyt sukupuoliroolit
heteroromanttinen = henkilö, joka ihastuu vastakkaisen sukupuolen edustajaan
heteroseksuaali = henkilö, joka kokee seksuaalista kiinnostusta vastakkaiseen sukupuoleen
Hlbt = Homo lesbo bi trans, suomennos LGBT:stä, ks. LGBT
Hlbtiq = homo lesbo bi trans inter queer. Sama asia kuin LGBT, mutta ns. laajennettu termi, johon on sisällytetty muitakin ryhmiä. Käytössä on myös suurempia laajennoksia, joihin on sisällytetty vielä lisää ryhmiä (esim. LGBTQQIAAP = Lesbian Gay Bi Trans Queer Questioning Inter Asexual Ally Pansexual). ks. LGBT
homo = homoseksuaalinen mies
homoromanttinen = henkilö, joka ihastuu oman sukupuolen edustajaan
homoseksuaali = henkilö, joka kokee seksuaalista kiinnostusta omaan sukupuoleen

intersukupuolisuus = biologisen sukupuolen kehityshäiriö, henkilön biologinen sukupuoli on epäselvä

karhu = ks. bear
kehodysforia = tuntemus siitä, että oma keho on väärä tai kehossa on jotakin vikaa, ks. dysforia

lesbo = homoseksuaalinen nainen
LGBT = Lesbian Gay Bi Trans, kattotermi, jolla tarkoitetaan kaikkia ei-heteroita ihmisiä sekä heidän yhteiskunnallista toimintaansa

male-to-female = ks. transnainen
metroseksuaali = ulkonäöstään kiinnostunut ja homolta vaikuttava mies, joka on kuitenkin hetero
monogamia = parisuhde/avioliittomuoto, missä henkilöllä voi olla vain yksi puoliso kerrallaan
MtF / mtf = male-to-female, ks. transnainen
MtF-prosessi = sukupuolenkorjausprosessi miehestä naiseksi
muunsukupuolisuus / muunsukupuolinen = henkilö, jonka kokemus sukupuolestaan on häilyvä, ei koe olevansa selkeästi kumpaakaan sukupuolta. Periaatteessa sama kuin genderqueer, mutta muunsukupuolisuuteen liittyy vahvasti pyrkimys kieltää koko biologisen sukupuolen olemassaolo tai ainakin tehdä se jollain tavalla merkityksettömäksi sosiaalisesti ja yhteiskunnallisesti.
muusu = muunsukupuolinen henkilö, ks. muunsukupuolisuus

neitihomo = stereotyyppinen naisellinen homomies

panromanttinen = henkilö, joka voi ihastua sekä mieheen että naiseen sekä näiden välimuotoon tai kokonaan sukupuolettomaan henkilöön
panseksuaali = henkilö, joka kokee seksuaalista kiinnostusta sekä miehiä että naisia sekä kaikenlaisia välimuotoja ja kokonaan puolettomia henkilöitä kohtaan
perushetero = heteroseksuaalinen ja cis-sukupuolinen henkilö, joka ei ole mitenkään LGBT-henkinen, ks. heteroseksuaali, cis-sukupuolinen
polyamoria = monisuhteisuus. Parisuhdemuoto, missä yhdellä henkilöllä voi olla useita rakkaus- tai seksisuhteita samanaikaisesti ja myös hänen kumppaneillaan voi olla useita rakkaus- tai seksisuhteita samanaikaisesti. Polyamoriaan liittyy kiinteästi ajatus siitä, että henkilö voi rakastaa useita ihmisiä yhtä aikaa ja tämä on täysin sallittua. Polyamorisessa suhteessa elävät hyväksyvät toistensa useat kumppanit ja ovat tietoisia heistä. Eroaa polygamiasta siten, että polyamoria ei ole tarkemmin määritelty avioliittojärjestely, vaan eräänlainen elämäntapa, ja seksuaalinen ja romanttinen vapaus koskee kaikkia suhteen osapuolia.
polygamia = moniavioisuus. Parisuhde/avioliittomuoto, missä henkilöllä voi olla useita puolisoita samanaikaisesti. Useimmiten ilmenee siten, että yhdellä miehellä on useita vaimoja (haaremi)
prosessi = ks. sukupuolenkorjausprosessi

queer = yleiskuvaava termi, joka tarkoittaa seksuaalisesta tai sukupuolisesta normista jollain tapaa poikkeavaa henkilöä

romanttinen suuntautuminen = tarkoittaa sitä, että mihin sukupuoleen/sukupuoliin henkilön romanttiset tunteet (ihastuminen, rakastuminen) kohdistuvat

sateenkaari = ks. LGBT
sateenkaareva = seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön kuuluva/liittyvä ihminen tai asia
seksuaalinen suuntautuminen = tarkoittaa sitä, että mihin sukupuoleen/sukupuoliin henkilön seksuaalinen kiinnostus kohdistuu
seksuaalivähemmistö = kaikki ei-heterot ihmiset
Seta = Seksuaalinen tasavertaisuus ry, LGBT-asioita Suomessa ajava järjestö. Omaa sukupuolentutkimuksen teorioihin nojaavan kulttuurimarxistisen maailmankuvan.
setalainen = Setan maailmankuvan omaava henkilö tai asia, ks. Seta
sub = ks. submissiivinen
subi = ks. submissiivinen
submissiivinen = seksuaalisessa tilanteessa alistuva henkilö
sukupuolen monimuotoisuus = yhteiskunnallinen asenne, jonka mukaan on paheksuttavaa ajatella, että sukupuolia olisi vain kaksi, mies ja nainen, ja että sukupuoli voisi ilmetä henkilössä vain kahdella eri tavalla, miehisenä tai naisellisena. Sukupuolen monimuotoisuus -ajattelun mukaan on paheksuttavaa ylipäätään yrittää määritellä tai lokeroida sukupuolta tai sukupuoliominaisuuksia.
sukupuolenkorjaus = ks. sukupuolenkorjausprosessi
sukupuolenkorjausprosessi = erilaisten lääketieteellisten hoitojen sarja, joiden tuloksena henkilö muuttaa sukupuolensa
sukupuolenvaihdos = sama kuin sukupuolenkorjaus, mutta poliittisesti epäkorrekti termi, minkä valtaosa transsukupuolisista kokee loukkaavana, sillä he eivät koe ”vaihtavansa” sukupuolta, vaan he ”korjaavat” sen, ks. sukupuolenkorjausprosessi
sukupuolidysforia = tuntemus siitä, että oma sukupuoli on väärä tai siinä on jotakin vikaa, ks. dysforia
sukupuoli-identiteetti = henkilön kokemus siitä, että mitä sukupuolta edustaa
sukupuolivähemmistö = kaikki ei-cis-sukupuoliset henkilöt, ks. cis-sukupuolinen
switch = henkilö, joka voi seksuaalisessa tilanteessa vaihtaa paikkaa tai roolia, voi olla sekä top että bottom tai sekä domi että subi. Ks. top, bottom, dominoiva, submissiivinen

top = henkilö, joka on seksuaalisessa tilanteessa päällä, ns. toimija
trans = ks. transsukupuolinen
transihminen / transihmisyys = alunperin transsukupuolista henkilöä tarkoittava sana, mutta on nykyään kattotermi kaikille ei-cis-sukupuolisille, pitäen siis sisällään myös genderqueerit / muunsukupuoliset
transitio = käydä läpi sukupuolenkorjausprosessi, ks. sukupuolenkorjausprosessi, detransitio
transmies = naisesta mieheksi, naiseksi syntynyt henkilö (biologinen nainen), joka kokee olevansa mies
transnainen = miehestä naiseksi, mieheksi syntynyt henkilö (biologinen mies), joka kokee olevansa nainen
transprosessi = ks. sukupuolenkorjausprosessi
transseksuaali = ks. transseksuaalisuus
transseksuaalisuus = sama asia kuin transsukupuolisuus, mutta vanhentunut ja epätarkka termi, sillä transsukupuolisuus liittyy nimenomaan henkilön sukupuoli-identiteettiin, eikä sillä ole mitään tekemistä seksuaalisen suuntautumisen kanssa
transsukupuolinen = henkilö, joka kokee olevansa vastakkaista sukupuolta kuin mihin on syntynyt
transsukupuolinen mies = ks. transmies
transsukupuolinen nainen = ks. transnainen
transsukupuolisuusdiagnoosi = psykiatrin asettama virallinen lääketieteellinen diagnoosi sukupuoliristiriidasta kärsivälle henkilölle, ICD-10 -tautiluokituksessa koodi F64.0
transu = puhekielen termi, joka voi tarkoittaa joko transsukupuolista tai transvestiittia. Valtaosa transsukupuolisista kokee sanan erittäin loukkaavana. Tämän blogin kielenkäytössä sanalla tarkoitetaan aina transsukupuolista. Ks. transsukupuolisuus, transvestisismi
transvestiitti = ks. transvestisismi
transvestisismi = henkilö, joka saa kiksejä vastakkaisen sukupuolen vaatteisiin pukeutumisesta tai rooliin eläytymisestä. On lähinnä fetissi ja ei välttämättä liity sukupuoli-identiteettiin. Ks. fetisismi
twink = hoikka, hintelä ja karvaton poikamainen mies

vanilja = ”uloke reikään” -seksi. Seksi, mihin ei liity leikkejä, fetissejä yms. Ks. BDSM, fetisismi
vanilla = ks. vanilja

5 kommenttia:

 1. Transsukupuolisuuden määritelmäsi on väärä. Transsukupuolisia ovat kaikki, jotka ovat aivoiltaan eri sukupuolta kuin mihin heidät syntymässä määriteltiin. Eivät pelkästään ne, jotka ovat "vastakkaista" sukupuolta.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Aamen tälle. Se että käyttää termiä "vastakkaista" sukupuolta on äärimmäisen transfobista ja implikoi, että sukupuolia on vain kaksi: mies ja nainen.

   Poista
 2. Selvää lienee että perussukupuolia fyysisesti on vain kaksi, mies ja nainen. Toinen tuottaa siittiöitä toinen munasoluja. Toinen on kykenevä synnyttämään toinen siittämään.
  Itsensä siittämään kykeneviä ja synnyttäviä olentoja ihmisissä ei ole. Synnyttämään ja siittämään kyvyttömiä on, mutta heissäkin yleensä jompikumpi sukupuoli on dominoiva. Fyysisiä välimuotoja on, mutta vain toinen sukupuli toimii jos toimii. Eli fyysiseltä puoleltaan sukupuolisuus on valtaosiltaan selväpiirteistä, ollaan joko nainen tai mies.
  Mieleltään ihmisen sukupuolinen kirjo on sitten paljon laajempi ja sen kuvaaminen janana miehestä naiseen on mielestäni ontuva. Perussukupuolet mielenkin areenalla ovat silti mies ja nainen. Se että joku ei koe olevansa kumpikaan, ei muodosta uutta ryhmää jolla olisi ominaisuuksia joita ei joko mieheltä tai naiselta löydy. Kolmatta sukupuolta mielitasollakaan ei ole, vain miehen ja naisen välimuotoja sekä vietin suuntautumis ja voimakkuuseroja.

  VastaaPoista
 3. Sana "haaremi" tarkoittaa muslimikodissa aluetta, johon perheen ulkopuoliset miehet eivät saa mennä. Sanalla viitataan länsimaissa myös useampaan vaimoon, mutta moniavioisuus ei ole edellytys haaremin olemassaololle muslimikodissa.

  VastaaPoista
 4. Mikä minä olen tai millä nimikeellä voin kutsua itseäni kun tykkään imettää miehillä ja joskus haluaisin saada kovaa sisään? Siis olen miespuolinen.

  VastaaPoista

TERVETULOA KOMMENTOIMAAN.
Tämä blogi EI ole ns. safe space eli täällä EI noudateta turvallisen tilan periaatteita. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kaikki asiat ja ideat, myös arat ja tabuaiheet, ovat vapaata riistaa kritiikille. Vääriä mielipiteitä ja tyhmiä kysymyksiä ei ole.

Kahden säännön puitteissa:
1) Älä loukkaa KENENKÄÄN yksityisyyttä.
2) Pitäydy kohteliaassa asiakeskustelussa. Sinun on kyettävä argumentoimaan näkökulmasi.

Muista, että kaikki, mitä kirjoitat kommenttiosiossa, on julkista.

Tässä blogissa kritisoidaan ja analysoidaan asioita ja ilmiöitä, sekä keskustellaan niistä. Kuka tahansa on tervetullut esittämään mielipiteensä, näkemyksensä tai huomionsa, vaikka ne olisivat syvässä ristiriidassa kirjoittajan omien näkemysten kanssa, tai muiden kommentoijien kanssa. Kannustan kaikenlaisia ihmisiä tulemaan kertomaan omista havainnoistaan ja kokemuksistaan, sillä nämä aina täydentävät itse blogitekstin sisältöä tai sanomaa. Blogitekstissä havaituista virheistä huomauttaminen on erittäin toivottavaa. Pidä kuitenkin mielessäsi, että tämä on asiablogi, ja sinun oletetaan kykenevän argumentoimaan näkemyksesi sekä kommunikoimaan sivistyneesti.

Disclaimer:
Minä en ole tutkija, vaan yksityishenkilö, joka on nähnyt asioita, kokenut asioita ja lukenut asioita. Tämä ei ole asiantuntijablogi, vaan henkilökohtainen blogi. Muista kriittinen asenne, kun luet blogia, siinä olevia linkkejä tai kommentteja. Blogi on ensisijaisesti suunnattu ns. perusheteroille, eikä ole ns. sateenkaariväen halilaatikko.